Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang Word trong Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi một hình ảnh hoặc một loạt hình ảnh sang tài liệu Word. Để thực hiện thao tác này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh sang Word DOC DOCX bằng Python.
tháng 10 25, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Python

Trong một số trường hợp cụ thể, bạn cần chuyển đổi PNG, JPG và các hình ảnh khác sang định dạng PDF theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Python. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về việc chuyển đổi nhiều hình ảnh sang một tệp PDF.
tháng 10 7, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Trích xuất hình ảnh từ PDF bằng Python

Trong khi xử lý và phân tích tài liệu PDF, bạn cũng có thể cần trích xuất hình ảnh. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách xử lý tệp PDF và trích xuất hình ảnh theo lập trình bằng Python. Hướng dẫn từng bước và mẫu mã sẽ minh họa toàn bộ quy trình trích xuất hình ảnh.
tháng 9 30, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Trích xuất văn bản từ PDF bằng Python

Trích xuất văn bản từ PDF có thể được yêu cầu cho các mục đích khác nhau như phân tích văn bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chứng minh việc trích xuất văn bản từ tệp PDF bằng Python dễ dàng như thế nào. Hơn nữa, bạn sẽ biết cách trích xuất văn bản và lưu vào tệp TXT.
tháng 9 29, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

So sánh hai tệp PDF bằng Python

Thông thường, bạn cần so sánh hai phiên bản của tài liệu PDF và kiểm tra sự khác biệt về nội dung. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo công cụ kiểm tra sự khác biệt PDF và so sánh hai tệp PDF bằng Python.
tháng 9 28, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần chuyển đổi tài liệu Word DOC hoặc DOCX thành bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX theo lập trình. Để thực hiện chuyển đổi này, bài viết này cung cấp cách tốt nhất và đơn giản nhất để chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python.
tháng 9 26, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi tệp HTML sang PDF bằng Python

Bạn đang tìm kiếm một chuyển đổi tốc độ cao và độ trung thực cao từ các tệp HTML sang PDF bằng Python? Nếu có, đây là bài viết nơi bạn có thể tìm thấy cách đơn giản nhất để chuyển đổi nội dung HTML sang PDF từ bên trong các ứng dụng Python của mình. Chuyển đổi HTML sang PDF tự động là bắt buộc trong nhiều trường hợp. Ví dụ: để lưu một trang web ở định dạng PDF, để tạo PDF từ trình chỉnh sửa HTML WYSIWYG, v.
tháng 8 26, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi PDF sang văn bản bằng Python

PDF là định dạng tài liệu nổi tiếng và được sử dụng trên toàn cầu vì hỗ trợ nhiều nền tảng. Nhiều người thích chia sẻ và in tài liệu ở định dạng PDF. Vì PDF có rất nhiều trong kinh doanh, bạn có thể cần trích xuất văn bản thuần túy từ nhiều tệp PDF theo chương trình để phân tích văn bản hoặc xử lý thêm. Vì vậy, hãy xem cách thực hiện chuyển đổi PDF sang văn bản từ bên trong ứng dụng Python.
tháng 8 24, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word DOCX DOC sang TXT bằng Python

Bài viết này cung cấp cách đơn giản nhất để trích xuất văn bản thuần túy từ các tệp Word DOCX hoặc DOC trong các ứng dụng Python của bạn. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DOCX hoặc DOC thành TXT bằng Python. MS Word là một ứng dụng xử lý văn bản phổ biến cho phép bạn tạo các tài liệu văn bản phong phú.
tháng 8 24, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word sang JSON trong C#

Chuyển đổi Word sang JSON có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp khác nhau khi bạn cần xuất dữ liệu trong tài liệu Word sang định dạng JSON theo chương trình. Bài viết này trình bày cách dễ dàng chuyển đổi văn bản trong tài liệu Word sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng C# của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu Word được bảo vệ sang JSON theo lập trình.
tháng 8 10, 2022 · 4 phút · Usman Aziz