Tiếng Việt

Tạo bảng trong tài liệu Word bằng C#

Bảng trong tài liệu Word là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để sắp xếp và trình bày dữ liệu theo định dạng có cấu trúc và rõ ràng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình tạo bảng trong tài liệu Word theo chương trình bằng C#.
tháng 5 15, 2024 · 9 phút · Muzammil Khan

Chuyển Word sang JPG trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi dễ dàng các tệp Word sang JPG bằng C#. Chuyển đổi Word sang hình ảnh nhanh chóng và hiệu quả. Bạn có thể chuyển đổi DOC hoặc DOCX sang JPG bằng thư viện Aspose.Words cho .NET hoặc công cụ trực tuyến nâng cao và miễn phí của chúng tôi mà không cần-thứ ba- các ứng dụng của bên như Microsoft Word.
tháng 4 27, 2024 · 4 phút · Mary Gerasimova

Chuyển Word sang Excel trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi dễ dàng các tệp Word sang Excel bằng C#. Bạn có thể chuyển đổi DOC hoặc DOCX sang XLSX bằng thư viện Aspose.Words cho .NET hoặc công cụ trực tuyến nâng cao và miễn phí của chúng tôi mà không cần ứng dụng của bên thứ ba như Microsoft Word hoặc Excel.
tháng 4 21, 2024 · 4 phút · Mary Gerasimova

Xóa hình mờ khỏi tài liệu Word bằng Python

Hình mờ trong tài liệu Word hoạt động giống như các nhãn mờ mà bạn có thể nhìn thấy ở chế độ nền. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách xóa hình mờ hình ảnh hoặc văn bản khỏi tài liệu Word bằng Python.
tháng 4 15, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Word DOC/DOCX sang TXT trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần xuất dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác. Một yêu cầu phổ biến là chuyển đổi tài liệu Word thành tệp văn bản thuần túy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Word sang TXT trong Java bằng thư viện Java Word to Text Converter.
tháng 3 25, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan

Cách chèn hình mờ vào tài liệu Word bằng Python

Hình mờ trong tài liệu Word được sử dụng để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp, xác định quyền sở hữu, hiển thị trạng thái của tài liệu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm hình mờ vào tài liệu Word bằng Python. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chèn hình mờ văn bản và hình ảnh vào tài liệu Word một cách riêng biệt.
tháng 3 11, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo tài liệu Word từ mẫu động bằng Python

Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo tài liệu Word từ các mẫu bằng Python. Khám phá giải pháp tốt nhất để tạo tài liệu Word bằng cách điền phần giữ chỗ mẫu hoặc thẻ bằng nguồn dữ liệu XML, JSON hoặc CSV.
tháng 2 9, 2024 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển ảnh sang Word trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chèn hình ảnh, hình ảnh vào tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX. Vì vậy, trong bài đăng blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh thành tài liệu Word trong ứng dụng C#.
tháng 1 8, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan

Tạo tài liệu Word bằng C#, Java, Python và C++

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo Tệp Word bằng các ngôn ngữ lập trình phổ biến, cụ thể là C#, Java, Python và C++, bằng cách sử dụng API Aspose.Words mạnh mẽ.
tháng 12 7, 2023 · 7 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word DOC/DOCX sang TXT trong C#

Trong lĩnh vực xử lý tài liệu, thường nảy sinh nhu cầu chuyển đổi tài liệu Word thành các định dạng văn bản thuần túy đơn giản hơn. Vì vậy, trong bài đăng blog này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TXT trong ứng dụng C#.
tháng 11 14, 2023 · 4 phút · Usman Aziz