CSV sang Excel Python

CSV(Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) là định dạng tệp thường được sử dụng để giữ, nhập và xuất dữ liệu từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Hơn nữa, hầu hết các bộ dữ liệu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu được lưu trữ trong các tệp CSV. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy trong CSV sang dạng bảng trong sổ làm việc XLSX hoặc XLS của Excel. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLS XLSX bằng Python.

Công cụ chuyển đổi Python CSV sang Excel XLS XLSX - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi CSV sang XLSX hoặc XLS của Excel, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Python qua Java. Đây là một thư viện thao tác bảng tính mạnh mẽ và tốc độ cao cho phép bạn tạo, sửa đổi hoặc chuyển đổi các tệp Excel. Sử dụng thư viện, bạn có thể dễ dàng thực hiện chuyển đổi qua lại các tệp Excel XLS / XLSX. Bạn có thể cài đặt API bằng lệnh sau.

pip install aspose-cells

Cách chuyển đổi CSV sang Excel bằng Python

Việc chuyển đổi tệp CSV sang Excel bằng Aspose.Cells for Python đơn giản như chiếc bánh. Các bước sau là bắt buộc để chuyển đổi Python CSV sang Excel.

  • Tải tệp CSV bằng đường dẫn của nó.
  • Lưu tệp CSV ở định dạng Excel vào vị trí mong muốn.

Và đó là nó. Phần sau đây trình bày cách chuyển các bước nêu trên thành mã và thực hiện chuyển đổi CSV sang Excel bằng Python.

Chuyển đổi CSV sang Excel XLS bằng Python

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp CSV sang XLSX hoặc XLS bằng Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLS bằng Python.

import jpype
import asposecells
jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook, LoadOptions, SaveFormat

# Tạo đối tượng CSV LoadOptions
loadOptions =  LoadOptions(FileFormatType.CSV)

# Tạo một đối tượng Workbook với đường dẫn của tệp CSV và loadOptions
workbook =  Workbook("data.csv", loadOptions)

# Lưu CSV dưới dạng XLSX
workbook.save("CsvToExcel.xlsx" , SaveFormat.XLSX)

Tệp CSV

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

Chuyển đổi CSV sang Excel trong Python

CSV sang Excel bằng Python

Trình chuyển đổi CSV sang Excel trong Python - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLS XLSX bằng Python. Bạn có thể khám phá thêm về API bảng tính Python bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm