CSV trực tuyến sang JSON miễn phí

Chuyển đổi CSV sang JSON

Sử dụng công cụ chuyển đổi CSV sang JSON mạnh mẽ và miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi dữ liệu CSV của bạn sang định dạng JSON một cách dễ dàng và nhanh chóng. Xuất dữ liệu CSV của bạn sang tệp JSON chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Trình chuyển đổi CSV sang JSON trực tuyến miễn phí
Input file
Output format
  

Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm chuyển đổi nào. Chỉ cần mở trình chuyển đổi CSV sang JSON này trong trình duyệt của bạn và chuyển đổi CSV sang JSON một cách dễ dàng. Nó sử dụng một phương pháp mạnh mẽ để xuất dữ liệu CSV sang JSON, đảm bảo chuyển đổi nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, tất cả các tệp đầu vào và đầu ra đều được bảo mật và xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ để đảm bảo quyền riêng tư.

Trình chuyển đổi CSV sang JSON trực tuyến

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp CSV thành JSON bằng trình chuyển đổi trực tuyến này.

  • Nhấn nút Tải lên để tải lên tệp CSV của bạn.
  • Sử dụng nút Chuyển đổi để bắt đầu chuyển đổi.
  • Khi quá trình chuyển đổi kết thúc, tệp JSON sẽ tự động được tải xuống.

Trình chuyển đổi CSV sang JSON - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Nếu muốn tạo trình chuyển đổi CSV sang JSON từ đầu, bạn có thể thực hiện việc này trong một vài bước đơn giản và nhúng nó vào ứng dụng của mình. Các phần sau đây cung cấp cho bạn các nguyên tắc về cách thực hiện theo chương trình.

CSV sang JSON trong C#

Sau đây là các bước và mẫu mã để xuất dữ liệu CSV sang JSON trong C#.

// Load CSV file
Workbook book = new Workbook("data.csv");

// Convert to JSON
book.Save("csvToJson.json", SaveFormat.Json);

Chuyển đổi CSV sang JSON trong Java

Các bước và mẫu mã bên dưới dành cho các nhà phát triển Java để tạo trình chuyển đổi CSV sang JSON.

// Load CSV file
Workbook book = new Workbook("data.csv");

// Convert to JSON
book.save("csvToJson.json", SaveFormat.JSON);

API đám mây

Bạn cũng có thể sử dụng API đám mây để chuyển đổi tệp CSV thành JSON. Vui lòng truy cập trang này để biết thêm chi tiết.

câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để chuyển đổi CSV sang JSON trực tuyến?

Bạn có thể làm điều đó trong một vài bước. Tải tệp CSV lên bằng nút Tải lên rồi nhấn nút Chuyển đổi. Tệp CSV của bạn sẽ được chuyển đổi và tải xuống tự động.

Công cụ CSV sang JSON này nhanh như thế nào?

Chỉ mất vài giây để xuất dữ liệu CSV sang định dạng JSON. Tuy nhiên, đối với các tệp lớn hơn, có thể mất thêm vài giây.

Các tập tin của tôi có an toàn không?

Có, các tệp đầu vào và đầu ra của bạn được giữ an toàn và bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.

Làm cách nào để tạo công cụ chuyển đổi CSV sang JSON từ đầu?

Bạn có thể tạo công cụ CSV sang JSON trực tuyến của mình bằng cách sử dụng thư viện độc lập hoặc API đám mây của chúng tôi.

Xem thêm