Chuyển đổi CSV sang TXT bằng Python

Tệp CSV(Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Hầu hết các tập dữ liệu trong các miền khác nhau cũng được duy trì ở định dạng CSV. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi tệp CSV sang định dạng TXT để xử lý dữ liệu. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi CSV sang TXT trong Python.

Chuyển đổi CSV sang TXT bằng Python - Thư viện

Trước khi tiếp tục lưu tệp CSV dưới dạng TXT, chúng tôi sẽ cài đặt Aspose.Cells for Python trong ứng dụng của mình. Đây là một API thao tác bảng tính mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng cho phép bạn tạo các tệp bảng tính mới cũng như cập nhật và chuyển đổi các tệp hiện có một cách liền mạch. Bạn có thể thực thi lệnh pip sau để cài đặt Aspose.Cells for Python trong các ứng dụng của mình.

 • pip install aspose-cells

Bạn cũng có thể tải xuống gói API từ phần tải xuống.

Cách chuyển đổi CSV sang TXT bằng Python

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp CSV sang định dạng TXT bằng cách sử dụng Aspose.Cells for Python. Sau đây là các bước để thực hiện chuyển đổi này.

 • Tải tệp CSV từ đĩa.
 • Lưu CSV dưới dạng TXT vào vị trí mong muốn.

Bây giờ chúng ta hãy viết mã để lưu tệp CSV ở định dạng TXT trong Python.

Lưu tệp CSV dưới dạng TXT bằng Python

Sau đây là các bước để lưu tệp CSV dưới dạng TXT bằng Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi CSV sang TXT trong Python.

 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 
 # tải tệp CSV
 workbook = Workbook("input.csv");
 
 # lưu dưới dạng TXT
 workbook.save("Output.txt");
 
 jpype.shutdownJVM()

Python CSV to TXT Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for Python mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp CSV sang TXT bằng Python. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for Python và tích hợp mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi CSV sang TXT. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm về Python Excel API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm