Chuyển đổi Excel sang JSON bằng Python

MS Excel cung cấp một cách thuận tiện để lưu giữ và thao tác dữ liệu dưới dạng trang tính. Nó cho phép bạn thực hiện các loại tính toán và hoạt động khác nhau trên dữ liệu khá dễ dàng. Tuy nhiên, thường thì bạn cần xuất dữ liệu Excel sang định dạng JSON và sử dụng nó trong các ứng dụng Python của mình theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel sang JSON bằng Python.

Các bước chuyển đổi Excel sang JSON bằng Python

Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Python để chuyển đổi các tệp Excel sang định dạng JSON. Thư viện giúp bạn có thể thực hiện chuyển đổi Excel sang JSON bằng Python trong một vài bước. Do đó, bạn không phải tự mình xử lý dữ liệu Excel và chuyển đổi nó sang định dạng JSON. Cần thực hiện các bước đơn giản sau để chuyển đổi tệp Excel sang JSON.

  • Tải tệp Excel từ đĩa.
  • Lưu nó ở định dạng JSON vào vị trí mong muốn.

Các phần sau đây trình bày cách tải xuống hoặc cài đặt Aspose.Cells for Python và xuất dữ liệu Excel sang JSON bằng Python.

Thư viện chuyển đổi Python Excel sang JSON - Tải xuống miễn phí

Aspose.Cells for Python là một thư viện tốc độ cao, được thiết kế để tạo và xử lý các tệp Excel. Hơn nữa, nó cung cấp một công cụ chuyển đổi có độ trung thực cao để chuyển đổi qua lại các tệp Excel.

Bạn có thể tải xuống gói của nó hoặc cài đặt nó từ PyPI bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-cells

Chuyển đổi Excel sang JSON bằng Python

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp Excel sang JSON bằng Python.

  • Tải tệp Excel bằng lớp Workbook bằng cách chỉ định đường dẫn của nó.
  • Lưu tệp Excel thành định dạng JSON bằng phương thức Workbook.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thực hiện xuất Excel sang JSON bằng Python.

import jpype
import asposecells

jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook, License

# tải tệp Excel
workbook = Workbook("workbook.xlsx")

# Lưu tệp Excel dưới dạng JSON
workbook.save("excel-to-json.json")

Thư viện Python để chuyển đổi Excel sang JSON - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng tất cả các tính năng của Aspose.Cells for Python mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel sang định dạng JSON theo lập trình bằng Python. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for Python vào các ứng dụng của mình và thực hiện xuất Excel sang JSON bằng Python trong vài bước. Hơn nữa, bạn có thể xem qua tài liệu của Aspose.Cells for Python để khám phá các tính năng khác. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm