Chuyển đổi Excel sang PNG miễn phí trực tuyến

Chuyển Excel sang PNG

Chuyển đổi XLS sang PNG bằng trình chuyển đổi Excel sang PNG trực tuyến của chúng tôi. Tận hưởng chuyển đổi nhanh và chất lượng cao mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Bộ chuyển đổi trực tuyến Excel sang PNG miễn phí
Input file
Output format
  

Trình chuyển đổi Excel sang PNG miễn phí của chúng tôi giúp chuyển đổi các trang tính XLS hoặc XLSX thành hình ảnh PNG cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần truy cập công cụ từ trình duyệt của bạn và thực hiện chuyển đổi nhanh, chính xác và chất lượng cao. Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Tận hưởng chuyển đổi Excel sang PNG không rắc rối từ mọi nơi, mọi lúc.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn và do đó, chúng tôi xóa các tệp đầu vào và đầu ra của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.

Cách chuyển đổi Excel sang PNG trực tuyến

 • Tải lên tệp Excel của bạn bằng nút Tải lên.
 • Sau đó, nhấn nút Convert để bắt đầu chuyển đổi.
 • Các hình ảnh PNG đã chuyển đổi sẽ được tải xuống tự động.

Trình chuyển đổi Excel sang PNG - Dành cho nhà phát triển

Bạn có phải là nhà phát triển và muốn tạo công cụ chuyển đổi Excel sang PNG theo chương trình không? Các phần sau đây cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách tạo bộ chuyển đổi Excel sang PNG từ đầu.

Chuyển đổi XLS sang PNG

Các phần sau đây hướng dẫn bạn cách chuyển đổi hình ảnh Excel XLSX sang PNG bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

C#

// Load Excel file
Workbook book = new Workbook("Excel_Sheet.xlsx");

// Get the reference of the desired worksheet
Worksheet sheet = book.Worksheets[0];

// Set image options
ImageOrPrintOptions options = new ImageOrPrintOptions();
options.HorizontalResolution = 200;
options.VerticalResolution = 200;
options.ImageType = Drawing.ImageType.Png;

// Convert sheet to PNG image
SheetRender sr = new SheetRender(sheet, options);
for (int j = 0; j < sr.PageCount; j++)
{
  sr.ToImage(j, "excel-to-PNG" + (j + 1) + ".png");
}

Đọc toàn bộ bài viết về cách chuyển đổi Excel sang hình ảnh trong C#.

Java

// Load Excel file
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Create an object of ImageOrPrintOptions
ImageOrPrintOptions imgOptions = new ImageOrPrintOptions();

// Set the output image type
imgOptions.setImageType(ImageType.PNG);

// Get the first worksheet
Worksheet sheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Create a SheetRender object for the target sheet
SheetRender sr = new SheetRender(sheet, imgOptions);

for (int page = 0; page < sr.getPageCount(); page++) {
  // Generate an image for the worksheet
  sr.toImage(page, "image" + page + ".png");
}

Hãy xem bài viết chi tiết về cách chuyển đổi Excel sang PNG trong Java.

Python

# load the Excel workbook
workbook = Workbook("workbook.xlsx")

# create image options
imgOptions = ImageOrPrintOptions()
imgOptions.setSaveFormat(SaveFormat.PNG)

# load the worksheet to be rendered
sheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# create sheet render object
sr = SheetRender(sheet, imgOptions)

# convert sheet to image
for j in range(0, sr.getPageCount()):
  sr.toImage(j, "output-PNG-%s" %(j) + ".png")

Đọc thêm về cách chuyển đổi Excel sang PNG bằng Python.

Bộ chuyển đổi Cloud Excel sang PNG

Bạn cũng có thể sử dụng API đám mây của chúng tôi để chuyển đổi các tệp Excel của mình. Vui lòng truy cập trang này để biết thêm chi tiết.

Tổng hợp

Làm cách nào để chuyển đổi XLS sang PNG trực tuyến?

Đầu tiên, tải lên tệp Excel XLS của bạn rồi nhấn nút Chuyển đổi. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, hình ảnh PNG sẽ được tải xuống.

Công cụ chuyển đổi Excel sang PNG này hoạt động nhanh như thế nào?

Công cụ Excel sang PNG miễn phí này thực hiện chuyển đổi trong vòng vài giây.

Có an toàn khi sử dụng trình chuyển đổi XLS sang PNG trực tuyến này không?

Tất cả các tệp đã tải lên và chuyển đổi được giữ an toàn và bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.

Làm cách nào để lập trình tạo trình chuyển đổi Excel sang PNG?

Tạo công cụ chuyển đổi Excel sang PNG trực tuyến của bạn bằng cách sử dụng thư viện độc lập hoặc API đám mây của chúng tôi.