XLSX sang DOCX C#

Các tệp XLSX của MS Excel cho phép bạn giữ dữ liệu dạng bảng ở dạng hàng và cột. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu cỡ nhỏ, vừa hoặc lớn trong trang tính XLSX khá dễ dàng. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp bạn cần chuyển đổi dữ liệu bảng tính sang định dạng xử lý văn bản. Đối với những trường hợp như vậy, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Excel XLSX sang Word DOCX bằng C#. Ngoài ra, bạn sẽ thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi XLSX sang DOCX. Vì vậy, hãy bắt đầu.

API chuyển đổi XLSX sang DOCX C# - Tải xuống miễn phí

Aspose.Cells for .NET là một API thao tác bảng tính nổi tiếng và mạnh mẽ cho phép bạn làm việc với XLS, XLSX và các định dạng bảng tính phổ biến khác. Cùng với các tính năng tự động hóa bảng tính khác, API cung cấp trình chuyển đổi bảng tính để chuyển đổi tệp XLSX hoặc XLS của MS Excel sang DOCX hoặc các định dạng tệp khác. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó trong ứng dụng .NET của bạn bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi Excel XLSX sang Word DOCX C#

Việc chuyển đổi tệp MS Excel sang định dạng DOCX dễ như ăn bánh và có thể được thực hiện trong một vài bước. Đây là cách bạn có thể chuyển đổi tệp XLSX sang DOCX bằng Aspose.Cells for .NET.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp XLSX sang DOCX bằng C#.

 // Mở tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Lưu dưới dạng DOCX
workbook.Save("Book1.docx", SaveFormat.Docx);

Chuyển đổi XLSX sang DOCX C# tùy chỉnh

Aspose.Cells for .NET cũng cung cấp cho bạn một số tùy chọn bổ sung để kiểm soát và tùy chỉnh quá trình chuyển đổi XLSX sang DOCX. Lớp DocxSaveOptions chứa tất cả các tùy chọn khả thi (được liệt kê bên dưới) mà bạn có thể sử dụng trong quá trình chuyển đổi.

Tùy chọnMô tả
CachedFileFolderThư mục bộ đệm để lưu trữ một số dữ liệu lớn.
ClearDataLàm trống sổ làm việc sau khi lưu tệp.
CreateDirectoryNếu đúng và thư mục không tồn tại, thư mục sẽ được tạo tự động trước khi lưu tệp.
Khu vực hợp nhấtCho biết liệu có hợp nhất các vùng định dạng có điều kiện và xác thực trước khi lưu tệp hay không.
Làm mớiChartCacheCho biết có làm mới dữ liệu bộ nhớ cache của biểu đồ hay không.
SaveFormatNhận định dạng tệp lưu.
Tên phân loạiCho biết có nên sắp xếp các tên đã xác định trước khi lưu tệp hay không.
UpdateSmartArtCho biết có nên cập nhật cài đặt nghệ thuật thông minh hay không.
ValidateMemergedAresCho biết liệu có xác thực các ô đã hợp nhất trước khi lưu tệp hay không.
WarningCallbackNhận hoặc đặt cảnh báo gọi lại.

Mẫu mã sau đây cho biết cách sử dụng các tùy chọn bổ sung trong khi chuyển đổi tệp XLSX sang DOCX trong C#.

// Mở tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Tạo tùy chọn lưu DOCX
DocxSaveOptions options = new DocxSaveOptions();
options.ClearData = true;
options.CreateDirectory = true;
options.CachedFileFolder = "cache";
options.MergeAreas = true;

// Lưu dưới dạng DOCX
workbook.Save("Book1.docx", options);

Dùng thử Aspose.Cells for .NET miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Cells for .NET miễn phí mà không có bất kỳ giới hạn dùng thử nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi các tệp XLSX hoặc XLS của MS Excel sang định dạng Word DOCX bằng C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh quy trình chuyển đổi bằng các tùy chọn khác nhau. Bạn có thể khám phá thêm về API .NET Excel bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm