XLSX sang DOCX Java

Chuyển đổi Excel sang Word có thể hữu ích khi bạn cần xuất dữ liệu từ trang tính sang bảng trong tài liệu Word. Để tự động hóa việc chuyển đổi này, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang định dạng Word DOCX bằng Java. Hơn nữa, các tùy chọn bổ sung cũng được thảo luận để tùy chỉnh chuyển đổi XLSX sang DOCX.

API chuyển đổi Excel sang Word Java

Aspose.Cells for Java là một API thao tác bảng tính cho phép bạn tạo, xử lý và thao tác các tệp Excel. Ngoài ra, API cung cấp khả năng chuyển đổi chất lượng cao các tệp Excel XLSX sang các định dạng khác bao gồm DOCX, PDF, v.v. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt bằng cách sử dụng cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.3</version>
</dependency>

Chuyển đổi XLSX sang DOCX trong Java

Chuyển đổi bảng tính Excel sang tài liệu Word dễ dàng như chiếc bánh. Nó có thể được thực hiện trong một vài bước bằng cách sử dụng Aspose.Cells for Java. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp XLSX sang định dạng DOCX.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang Word DOCX bằng Java.

// Khởi tạo một đối tượng Workbook theo đường dẫn của tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Lưu dưới dạng DOCX
workbook.save("Book1.docx", SaveFormat.DOCX);

Tùy chỉnh chuyển đổi XLSX sang DOCX trong Java

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang Word bằng các tùy chọn khác nhau do lớp DocxSaveOptions cung cấp. Sau đây là danh sách các tùy chọn mà bạn có thể sử dụng.

 • CachedFileFolder: Thư mục bộ đệm để lưu trữ một số dữ liệu lớn.
 • ClearData: Làm cho sổ làm việc trống sau khi lưu tệp.
 • CreateDirectory: Nếu đúng và thư mục không tồn tại, thư mục sẽ được tạo tự động trước khi lưu tệp.
 • MergeAreas: Cho biết có hợp nhất các khu vực có điều kiện hay không định dạng và xác nhận trước khi lưu tệp.
 • RefreshChartCache: Cho biết có làm mới dữ liệu bộ nhớ cache của biểu đồ hay không.
 • SortNames: Cho biết có sắp xếp các tên đã xác định trước khi lưu hay không các tập tin.
 • UpdateSmartArt: Cho biết có cập nhật cài đặt nghệ thuật thông minh hay không.
 • ValidateMergedAreas: Cho biết có xác thực các ô đã hợp nhất hay không trước khi lưu tệp.
 • WarningCallback: Nhận hoặc đặt lệnh gọi lại cảnh báo.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách sử dụng lớp DocxSaveOptions trong khi chuyển đổi Excel XLSX sang Word DOCX bằng Java.

// Khởi tạo một đối tượng Workbook theo đường dẫn của tệp Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Tạo các tùy chọn lưu DOCX
DocxSaveOptions options = new DocxSaveOptions();
options.setClearData(true);
options.setCreateDirectory(true);
options.setCachedFileFolder("cache");
options.setMergeAreas(true);

// Lưu dưới dạng DOCX
workbook.save("Book1.docx", options);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể dùng thử Aspose.Cells for Java miễn phí bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang định dạng DOCX bằng Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách sử dụng các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang Word. Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Cells for Java bằng tài liệu. Hơn nữa, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm