JSON trực tuyến sang Excel miễn phí

Trình chuyển đổi trực tuyến JSON sang Excel miễn phí

Trình chuyển đổi JSON sang Excel trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng các tệp JSON của mình sang định dạng Excel. Với công cụ chuyển đổi miễn phí này, bạn có thể xuất dữ liệu JSON của mình sang Excel chỉ bằng một vài bước đơn giản.

Bộ chuyển đổi trực tuyến JSON sang Excel miễn phí
Input file
Output format
  

Không cần cài đặt và bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tệp tùy thích. Công cụ trực tuyến JSON sang Excel miễn phí này sử dụng các phương pháp chuyển đổi chất lượng cao, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ được chuyển đổi chính xác. Ngoài ra, để đảm bảo quyền riêng tư, tất cả các tệp đầu vào và đầu ra sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.

Chuyển đổi JSON sang Excel trực tuyến

 • Tải lên tệp JSON bằng nút Tải lên.
 • Nhấp vào nút Chuyển đổi để chuyển đổi tệp JSON của bạn sang Excel.
 • Tệp Excel đã chuyển đổi sẽ được tải xuống sau khi chuyển đổi.

Công cụ trực tuyến JSON sang Excel - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Các nhà phát triển cũng có thể tạo bộ chuyển đổi này bằng cách sử dụng các thư viện độc lập của chúng tôi hoặc API đám mây cho các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, Python, v.v. Các phần sau đây cung cấp cho bạn tổng quan nhanh về cách tạo bộ chuyển đổi JSON sang Excel từ đầu.

Chuyển đổi JSON sang Excel trong C#

Sau đây là các bước và mẫu mã để xuất dữ liệu JSON sang Excel trong C#.

// Create a Workbook object
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// Read JSON File
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");      

// Set JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions(); 
options.ArrayAsTable = true;

// Import JSON Data
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// Save Excel file
workbook.Save("Import-Data-JSON-To-Excel.xlsx");

Bạn cũng có thể đọc hướng dẫn chi tiết về cách tạo trình chuyển đổi JSON sang Excel trong C#.

Chuyển đổi JSON sang Excel trong Java

Các bước và mẫu mã bên dưới dành cho các nhà phát triển Java để tạo trình chuyển đổi JSON sang Excel.

// Create a Workbook object
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);
   
// Read JSON file
File file = new File("Test.json");
BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(file));
String jsonInput = "";
String tempString;
while ((tempString = bufferedReader.readLine()) != null) {
  jsonInput = jsonInput + tempString; 
}
bufferedReader.close();
   
// Set styles
CellsFactory factory = new CellsFactory();
Style style = factory.createStyle();
style.setHorizontalAlignment(TextAlignmentType.CENTER);
style.getFont().setColor(Color.getBlueViolet());
style.getFont().setBold(true);
   
// Set JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions();
options.setTitleStyle(style);
options.setArrayAsTable(true);

// Import JSON data
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, options);

// Save as Excel file
workbook.save("JSON-to-Excel.xlsx");

Truy cập hướng dẫn đầy đủ để tạo trình chuyển đổi JSON sang Excel trong Java.

API đám mây cho Bộ chuyển đổi JSON sang Excel

Bạn cũng có thể sử dụng API đám mây để chuyển đổi tệp JSON sang Excel XLS/XLSX. Vui lòng truy cập trang này để biết thêm chi tiết.

câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để chuyển đổi JSON sang Excel trực tuyến?

Quá trình này rất dễ dàng và chỉ cần hai bước. Đầu tiên, tải lên tệp JSON của bạn rồi nhấn nút Chuyển đổi. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, tệp Excel của bạn sẽ có sẵn để tải xuống.

Công cụ JSON sang Excel miễn phí này mất bao lâu để chuyển đổi một tệp?

Trình chuyển đổi JSON trực tuyến này rất nhanh và thường hoàn thành quá trình chuyển đổi trong vòng vài giây.

Các tệp của tôi có an toàn khi sử dụng trình chuyển đổi JSON sang Excel trực tuyến này không?

Có, các tệp đã tải lên và chuyển đổi của bạn được giữ an toàn và sẽ bị xóa sau 24 giờ để tăng cường quyền riêng tư và bảo mật.

Làm cách nào tôi có thể tạo công cụ chuyển đổi JSON sang Excel của mình?

Bạn có thể tạo công cụ JSON sang Excel trực tuyến của mình bằng cách sử dụng thư viện độc lập hoặc API đám mây của chúng tôi.