Chuyển đổi JSON sang PDF bằng Python

Tệp JSON cung cấp một cách thuận tiện để nhập hoặc xuất dữ liệu trong ứng dụng web, máy tính để bàn hoặc di động. Bạn có thể dễ dàng tạo hoặc phân tích cú pháp các tệp JSON theo lập trình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu JSON đã nhận sang các định dạng khác. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp JSON thành PDF bằng Python.

Thư viện Python để chuyển đổi JSON sang PDF

Aspose.Cells for Python là một thư viện giàu tính năng để tạo và thao tác các tài liệu bảng tính. Hơn nữa, nó cho phép bạn xử lý các định dạng trao đổi dữ liệu như JSON, CSV, v.v. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi các tệp JSON của chúng tôi sang định dạng PDF. Bạn có thể cài đặt nó vào các ứng dụng Python của mình từ PyPI bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-cells

Chuyển đổi tệp JSON sang PDF bằng Python

Chuyển đổi JSON sang PDF có thể được thực hiện trong một vài bước bằng cách sử dụng Aspose.Cells for Python. Chỉ cần tải tệp JSON và lưu ở định dạng PDF. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp JSON sang định dạng PDF bằng Python.

  • Tải tệp JSON bằng lớp Workbook.

  • Lưu JSON dưới dạng PDF bằng phương thức Workbook.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu tệp JSON dưới dạng PDF bằng Python.

import  jpype     
import  asposecells     
jpype.startJVM() 
from asposecells.api import Workbook

# Tải tệp JSON
workbook = Workbook("input.json")

# Lưu dưới dạng PDF
workbook.save("Output.pdf")

jpype.shutdownJVM()

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Cells for Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp JSON sang PDF theo lập trình bằng Python. Mẫu mã đã chứng minh cách bạn có thể tích hợp chuyển đổi JSON sang PDF trong các ứng dụng Python của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Python Excel bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm