Chuyển đổi JSON sang XLS / XLSX trong Java

JSON tệp được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu. Thông thường, các tệp JSON được sử dụng để nhập hoặc xuất dữ liệu trong ứng dụng web, máy tính để bàn hoặc di động. Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu JSON đã nhận sang định dạng XLS hoặc XLSX theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp JSON sang Excel XLS hoặc XLSX trong Java.

Thư viện Java để chuyển đổi JSON sang XLS

Aspose.Cells for Java là một thư viện giàu tính năng để tạo và thao tác các tài liệu bảng tính. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi bảng tính và các tệp dữ liệu khác từ định dạng này sang định dạng khác. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi các tệp JSON của chúng tôi sang định dạng XLS hoặc XLSX. Bạn có thể tải xuống JAR của nó hoặc cài đặt nó trực tiếp bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.6</version>
</dependency>

Chuyển đổi tệp JSON sang XLS trong Java

Để chuyển đổi tệp JSON sang XLS hoặc XLSX, bạn chỉ cần tải tệp JSON và lưu nó ở định dạng Excel mong muốn của bạn. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp JSON sang định dạng XLS trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu tệp JSON dưới dạng XLS trong Java.

import  com.aspose.cells.Workbook;    

// Tải tệp JSON
Workbook workbook = new Workbook("input.json");

// Lưu JSON dưới dạng XLS hoặc XLSX
workbook.save("Output.xls");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Cells for Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp JSON sang XLS hoặc XLSX theo lập trình trong Java. Mẫu mã đã chứng minh cách bạn có thể tích hợp chuyển đổi JSON sang XLS trong các ứng dụng Java của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Java Excel bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm