Trình chuyển đổi TXT sang CSV trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi TXT sang CSV

Trình chuyển đổi TXT sang CSV miễn phí này cung cấp cho bạn một phương pháp chính xác và tốc độ cao để chuyển đổi các tệp TXT sang CSV. Xuất dữ liệu TXT sang định dạng CSV chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Bộ chuyển đổi trực tuyến TXT sang CSV miễn phí
Input file
Output format
  

Công cụ chuyển đổi trực tuyến TXT sang CSV cho phép bạn thoát khỏi phần mềm chuyển đổi. Chỉ cần mở nó trong trình duyệt của bạn và chuyển đổi bao nhiêu tệp tùy thích. Thực hiện chuyển đổi TXT sang CSV với chất lượng, tốc độ và độ chính xác cao. Bộ chuyển đổi đảm bảo quyền riêng tư của bạn với tính năng tự động xóa các tệp đầu vào và đầu ra khỏi máy chủ sau 24 giờ.

Sử dụng Trình chuyển đổi trực tuyến TXT sang CSV

Trình chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi thân thiện với người dùng và bạn có thể chuyển đổi tệp TXT của mình bằng 2 bước đơn giản, như được đề cập bên dưới.

 • Nhấn nút Tải lên để tải tệp TXT lên.
 • Sau đó, nhấn nút Chuyển đổi để chuyển đổi tệp TXT của bạn sang CSV.
 • Sau khi được chuyển đổi, tệp CSV sẽ được tải xuống.

Công cụ chuyển đổi TXT sang CSV - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Là nhà phát triển, bạn có thể cần tạo và nhúng trình chuyển đổi TXT sang CSV vào ứng dụng của mình. Vì vậy, hãy cung cấp cho bạn tổng quan về cách dễ dàng tạo trình chuyển đổi TXT sang CSV. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng thư viện độc lập của chúng tôi hoặc API đám mây.

Chuyển đổi TXT sang CSV trong C#

Thực hiện theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp TXT sang định dạng CSV trong C#.

// Load TXT file
var workbook = new Workbook("keywords.txt");
      
// Convert to CSV
workbook.Save("keywords.csv", SaveFormat.Csv);

Chuyển đổi TXT sang CSV trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp TXT thành CSV trong Java.

// Load TXT file
var workbook = new Workbook("keywords.txt");
      
// Convert to CSV
workbook.save("keywords.csv", SaveFormat.CSV);

API đám mây

Nếu không muốn sử dụng các thư viện độc lập, bạn có thể khám phá Cloud API để chuyển đổi TXT sang CSV. Vui lòng truy cập trang này để biết thêm chi tiết.

Tổng hợp

Làm cách nào để chuyển đổi TXT sang CSV trực tuyến?

Bạn có thể làm điều đó trong một vài bước đơn giản. Tải lên tệp TXT của bạn bằng nút Tải lên và nhấn nút Chuyển đổi để bắt đầu chuyển đổi. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, tệp CSV đã chuyển đổi sẽ tự động được tải xuống.

Trình chuyển đổi TXT sang CSV này mất bao lâu?

Trình chuyển đổi TXT sang CSV trực tuyến của chúng tôi cực kỳ nhanh và chuyển đổi các tệp trong vòng vài giây.

Làm cách nào tôi có thể tạo công cụ chuyển đổi TXT sang CSV của mình?

Bạn có thể tạo công cụ TXT sang CSV trực tuyến của mình bằng cách sử dụng thư viện độc lập hoặc API đám mây của chúng tôi.