Chuyển đổi TXT sang JSON trong C# | Trình chuyển đổi văn bản sang JSON

Chuyển đổi tệp TXT sang định dạng JSON là một yêu cầu phổ biến trong nhiều ứng dụng. JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhờ tính dễ đọc và dễ sử dụng của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi tệp TXT sang JSON trong C#. Hướng dẫn này sẽ đi qua quy trình tải và đọc dữ liệu từ tệp TXT và ghi nó vào tệp JSON.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

Trình chuyển đổi văn bản sang JSON trong C#

Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET để chuyển đổi tệp TXT sang định dạng JSON. Đây là một thư viện xử lý bảng tính mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và hiển thị tệp Excel trong các ứng dụng .NET. Nó hỗ trợ nhiều tính năng khác nhau, bao gồm chuyển đổi định dạng tệp, nhập và xuất dữ liệu, và các tùy chọn định dạng phong phú.

Vui lòng tải xuống DLL hoặc cài đặt từ NuGet bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.Cells 

Chuyển đổi TXT sang JSON trong C#

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tệp văn bản nào sang định dạng JSON bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Tải một tệp TXT hiện có bằng lớp Workbook.
  2. Lưu tệp ở định dạng JSON bằng phương thức Save().

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một tệp TXT sang JSON trong C#.

Đây là nội dung của tệp đầu vào “keywords.txt”:

Đầu ra JSON ở đây:

Nhận giấy phép miễn phí!

Truy cập trang Giấy phép tạm thời của chúng tôi để nhận giấy phép miễn phí, không giới hạn và khai thác toàn bộ tiềm năng của Aspose.Cells for .NET mà không gặp bất kỳ hạn chế nào!

Chuyển đổi TXT sang JSON trực tuyến

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử trình chuyển đổi TXT sang JSON miễn phí này để chuyển đổi tệp TXT sang định dạng JSON trực tuyến. Đạt được kết quả chính xác nhanh chóng với công cụ mạnh mẽ, tốc độ cao này để chuyển đổi TXT sang JSON.

Trình chuyển đổi TXT sang JSON trực tuyến miễn phí
Input file
Output format
  

Trình chuyển đổi văn bản sang JSON – Tài nguyên miễn phí

Bên cạnh việc chuyển đổi tệp văn bản sang JSON, hãy học cách tạo, thao tác và chuyển đổi tệp Excel, cùng với việc khám phá các tính năng khác của Aspose.Cells for .NET, bằng các tài nguyên dưới đây:

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách chuyển đổi TXT sang JSON trong C#. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng phát triển ứng dụng chuyển đổi TXT sang JSON của riêng mình. Bài viết này cũng cung cấp một trình chuyển đổi TXT sang JSON trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi các tệp TXT sang định dạng JSON ngay lập tức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm