Chuyển đổi TXT sang JSON bằng Python

Tệp TXT được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu dạng văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, thường thì bạn nhận được dữ liệu trong tệp TXT và bạn cần chuyển đổi dữ liệu đó thành JSON theo lập trình. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp TXT sang JSON bằng Python.

Thư viện chuyển đổi Python TXT sang JSON

Để thực hiện chuyển đổi TXT sang JSON, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Python. Đây là một thư viện thao tác bảng tính mạnh mẽ cho phép bạn tạo các tệp bảng tính và thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu khác nhau theo lập trình. Bạn có thể cài đặt nó vào các ứng dụng Python của mình bằng lệnh pip sau.

  • pip install aspose-cells

Bạn cũng có thể tải xuống gói của nó từ phần tải xuống.

Cách chuyển đổi TXT sang JSON bằng Python

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp TXT sang định dạng JSON trong một vài dòng mã. Chỉ cần tải tệp TXT và lưu nó dưới dạng JSON. Sau đây là các bước để lưu tệp TXT dưới dạng JSON trong Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi TXT sang JSON trong Python.

import  jpype     
import  asposecells     
jpype.startJVM() 
from asposecells.api import Workbook

# tải tệp TXT
workbook = Workbook("input.txt");

# lưu dưới dạng JSON
workbook.Save("Output.json");

jpype.shutdownJVM()

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for Python mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp TXT sang JSON bằng Python. Bạn có thể chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for Python và tích hợp mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi TXT sang JSON. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm về Python Excel API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm