Chuyển đổi TXT sang XML trong CSharp

Các tệp TXT cung cấp một cách thuận tiện để ghi lại dữ liệu dạng văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mặt khác, các tệp XML thường được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu trong hoặc giữa các ứng dụng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất dữ liệu của tệp TXT sang định dạng XML theo chương trình từ bên trong các ứng dụng C# của mình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp TXT sang XML trong C#.

Các bước dễ dàng để chuyển đổi TXT sang XML trong C#

Để chuyển đổi TXT sang XML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Thư viện làm cho việc chuyển đổi TXT sang XML khá đơn giản, có thể được thực hiện trong một vài bước. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp TXT sang XML bằng cách sử dụng Aspose.Cells for .NET.

  • Tải tệp TXT từ đĩa.
  • Lưu tệp TXT dưới dạng XML vào vị trí mong muốn.

Hãy xem cách cài đặt Aspose.Cells for .NET và thực hiện chuyển đổi TXT sang XML trong C#.

C# TXT to XML Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Cells for .NET là một thư viện tốc độ cao và mạnh mẽ để tạo và xử lý các tệp Excel một cách liền mạch. Ngoài ra, nó cung cấp một bộ chuyển đổi độ trung thực cao để chuyển đổi qua lại các tệp XLSX. Bạn có thể tải xuống DLL từ phần tải xuống hoặc cài đặt từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Chuyển đổi TXT sang XML trong C#

Bạn có thể dễ dàng xuất tệp TXT sang XML bằng cách tải tệp nguồn và lưu ở định dạng XML, như đã đề cập ở trên. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp TXT sang XML trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi TXT sang XML trong C#.

// Tải tệp Excel
Workbook wb = new Workbook("text.txt");

// Lưu dưới dạng JSON
wb.Save("TXT_to_XML.xml", SaveFormat.Xml);

C# TXT to XML Converter - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp TXT sang XML trong C#. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for .NET và tích hợp chuyển đổi C# TXT sang XML trong các ứng dụng của mình. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm về Aspose.Cells for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm