Chuyển đổi TXT sang XML trong Java

Các tệp TXT cung cấp một cách thuận tiện để ghi lại dữ liệu dạng văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mặt khác, các tệp XML thường được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu trong hoặc giữa các ứng dụng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất dữ liệu của tệp TXT sang định dạng XML theo chương trình từ bên trong các ứng dụng Java của mình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp TXT sang XML trong Java.

Các bước dễ dàng để chuyển đổi TXT sang XML trong Java

Để chuyển đổi TXT sang XML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Java. Thư viện làm cho việc chuyển đổi TXT sang XML khá đơn giản, có thể được thực hiện trong một vài bước. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp TXT sang XML bằng cách sử dụng Aspose.Cells for Java.

  • Tải tệp TXT từ đĩa.
  • Lưu tệp TXT dưới dạng XML vào vị trí mong muốn.

Chúng ta hãy xem cách cài đặt Aspose.Cells for Java và thực hiện chuyển đổi TXT sang XML trong Java.

Java TXT to XML Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Cells for Java là một thư viện mạnh mẽ cho phép bạn tạo và xử lý bảng tính và các tệp dữ liệu khác một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống JAR của nó hoặc cài đặt nó trực tiếp bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.7</version>
</dependency>

Chuyển đổi TXT sang XML trong Java

Bạn có thể dễ dàng xuất tệp TXT sang XML bằng cách tải tệp nguồn và lưu ở định dạng XML, như đã đề cập ở trên. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp TXT sang XML trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi TXT sang XML trong Java.

// Tải tệp Excel
Workbook wb = new Workbook("text.txt");

// Lưu dưới dạng JSON
wb.save("TXT_to_XML.xml", SaveFormat.XML);

Java TXT to XML Converter - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Cells for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp TXT sang XML trong Java. Bạn có thể chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for Java và tích hợp chuyển đổi Java TXT sang XML trong các ứng dụng của mình. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm về Aspose.Cells for Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm