Chuyển đổi XLS sang CSV trong Java

Tệp Excel XLS thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở dạng hàng và cột. Tuy nhiên, trong khi xử lý dữ liệu, bạn thường cần chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV(Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy). Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi Excel XLS sang CSV trong Java.

API Java tốc độ cao để chuyển đổi XLS sang CSV - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi tệp Excel XLS sang CSV, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Java. Nó là một API tuyệt vời cung cấp một loạt các tính năng để tạo và xử lý tài liệu bảng tính. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng chuyển đổi các tệp bảng tính sang các định dạng khác với độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống JAR của nó hoặc cài đặt nó trực tiếp bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.6</version>
</dependency>

Cách chuyển đổi XLS sang CSV bằng Java

Để chuyển đổi tệp Excel sang CSV, bạn chỉ cần tải tệp XLS và lưu ở định dạng CSV. Sau đây là các bước mà bạn phải làm theo để chuyển đổi XLS sang CSV bằng cách sử dụng Aspose.Cells for Java.

  • Tải tệp XLS bằng cách cung cấp đường dẫn tệp của nó.
  • Lưu XLS dưới dạng CSV bằng cách cung cấp đường dẫn của tệp đầu ra.

Và đó là nó.

Chuyển đổi XLS sang CSV trong Java

Sau đây là các bước minh họa để chuyển đổi tệp XLS sang CSV trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu XLS dưới dạng CSV trong Java.

import  com.aspose.cells.Workbook;   

// Tải tệp XLS
Workbook workbook = new Workbook("input.xls");

// Lưu XLS dưới dạng CSV
workbook.save("Output.csv");

Java XLS to CSV Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Cells for Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp XLS sang CSV theo lập trình trong Java. Mẫu mã đã chứng minh cách bạn có thể tích hợp chuyển đổi XLS sang CSV trong các ứng dụng Java của mình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Cells for Java. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm