Trực tuyến Chuyển đổi XLS sang CSV Miễn phí

Chuyển đổi XLS sang CSV trực tuyến và miễn phí

Chuyển đổi các tệp Excel của bạn sang CSV bằng trình chuyển đổi XLS sang CSV trực tuyến, miễn phí và nhanh chóng này. Xuất dữ liệu XLS của bạn sang CSV trong một vài bước với chất lượng cao.

Free Excel to CSV Online Converter
Input file
Output format
  

Trình chuyển đổi XLS sang CSV miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi các tệp Excel sang CSV trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Không có giới hạn và bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tệp tùy thích. Xuất dữ liệu XLS của bạn sang định dạng CSV bằng cách tải tệp Excel lên.

Đã đến lúc bỏ phần mềm chuyển đổi Excel sang CSV yêu cầu cài đặt. Chỉ cần mở trình chuyển đổi miễn phí này trong bất kỳ trình duyệt nào và thực hiện chuyển đổi trực tuyến Excel sang CSV chất lượng cao.

Quan trọng: Chúng tôi xóa các tệp đầu vào và đầu ra của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ. Do đó, bạn có thể thoải mái sử dụng trình chuyển đổi XLSX sang CSV này mà không có bất kỳ lo ngại nào về bảo mật.

Cách sử dụng Trình chuyển đổi XLS sang CSV trực tuyến

  • Chỉ cần tải lên tệp XLS hoặc XLSX bằng nút Tải lên.
  • Nhấp vào nút Chuyển đổi để chuyển đổi tệp Excel của bạn sang CSV.
  • CSV đã chuyển đổi sẽ được tải xuống sau khi chuyển đổi.

Trình chuyển đổi trực tuyến từ Excel sang CSV - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Nếu bạn cần phát triển Trình chuyển đổi XLS sang CSV Trực tuyến của riêng mình thì bạn có thể thực hiện dễ dàng bằng thư viện của chúng tôi. Vì vậy, hãy xem tổng quan nhanh về cách chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Trình chuyển đổi Excel sang CSV trực tuyến trong C#

Sau đây là các bước và mẫu mã để xuất dữ liệu XLS sang CSV trong C#.

// Load the input XLS file
Workbook workbook = new Workbook("CSVtoExcel.xlsx");

// Save XLS as CSV
workbook.Save("ExcelToCSV.csv", SaveFormat.CSV);

Bạn cũng có thể đọc hướng dẫn chi tiết về cách tạo trình chuyển đổi XLS sang CSV trong C#.

Trình chuyển đổi trực tuyến XLS sang CSV trong Java

Các bước và mẫu mã bên dưới dành cho các nhà phát triển Java để tạo bộ chuyển đổi XLS sang CSV.

import  com.aspose.cells.Workbook;   

// Load XLS file
Workbook workbook = new Workbook("input.xls");

// Save XLS as CSV
workbook.save("Output.csv");

Truy cập hướng dẫn đầy đủ để tạo trình chuyển đổi XLSX sang CSV trong Java.

Trình chuyển đổi Python XLS sang CSV

Để tạo trình chuyển đổi Excel sang CSV bằng Python, hãy làm theo các bước bên dưới.

import jpype
import asposecells
jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook, SaveFormat

# Create a Workbook object with Excel file's path
workbook =  Workbook("data.xlsx")

# Save XLSX as CSV
workbook.save("ExcelToCSV.csv" , SaveFormat.CSV)

Đọc hướng dẫn đầy đủ để tạo Trình chuyển đổi Python XLS sang CSV.

câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để chuyển đổi XLS sang CSV trực tuyến?

Bạn có thể làm điều đó trong hai bước đơn giản. Chỉ cần tải lên tệp XLS hoặc XLSX của bạn và nhấn nút Chuyển đổi. Tệp CSV đã chuyển đổi của bạn sẽ được tải xuống sau khi chuyển đổi.

Trình chuyển đổi Excel sang CSV miễn phí này mất bao nhiêu thời gian?

Trình chuyển đổi Excel trực tuyến của chúng tôi thực hiện công việc của nó trong vòng vài giây. Tuy nhiên, thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước của tệp Excel.

Các tệp của tôi có an toàn trong trình chuyển đổi XLS sang CSV trực tuyến này không?

Có, tất cả các tệp đã tải lên của bạn được giữ an toàn và bị xóa sau 24 giờ.

Làm cách nào để tạo trình chuyển đổi Excel sang CSV trực tuyến từ đầu?

Bạn có thể tạo trình chuyển đổi Excel sang CSV trực tuyến của mình bằng thư viện độc lập hoặc API đám mây của chúng tôi.