Chuyển đổi XLS XLSX sang JSON trong Java

Các tệp XLSXLSX được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn. Ngoài ra, bạn có thể xử lý và thao tác dữ liệu bằng cách thực hiện các thao tác khác nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu Excel sang định dạng JSON, chẳng hạn như trong các ứng dụng web. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel XLS hoặc XLSX sang JSON trong Java.

API Java cho chuyển đổi XLS sang JSON

Để chuyển đổi tệp Excel XLS hoặc XLSX sang định dạng JSON, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for Java. Nó là một API mạnh mẽ với một bộ tính năng tuyệt vời để tạo và xử lý tài liệu bảng tính. Ngoài ra, nó còn cung cấp khả năng chuyển đổi tài liệu bảng tính sang các định dạng khác chất lượng cao. Bạn có thể tải xuống JAR của nó hoặc cài đặt nó trực tiếp bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.6</version>
</dependency>

Chuyển đổi tệp XLS sang JSON trong Java

Aspose.Cells for Java giúp bạn chuyển đổi tệp Excel sang định dạng JSON dễ dàng hơn. Đối với điều này, bạn chỉ cần tải tệp XLS hoặc XLSX và lưu nó ở định dạng JSON. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp XLS sang JSON trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu tệp XLS dưới dạng JSON trong Java.

import  com.aspose.cells.Workbook;     

// Tải tệp Excel XLS hoặc XLSX
Workbook workbook = new Workbook("input.xls");

// Tệp Sava XLS dưới dạng JSON
workbook.save("Output.json");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Cells for Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp XLS hoặc XLSX sang JSON theo lập trình trong Java. Mẫu mã đã chứng minh cách bạn có thể tích hợp chuyển đổi XLS hoặc XLSX sang JSON trong các ứng dụng Java của mình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Cells for Java. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm