Chuyển đổi tệp Excel XLS sang XLSX bằng Python

Bảng tính Excel được sử dụng phổ biến để lưu trữ dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn một cách tiện lợi. Hơn nữa, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu bảng tính và thực hiện các thao tác differnet để thao tác với nó. XLS là định dạng tệp trước đó được Microsoft Excel sử dụng để lưu trữ dữ liệu bảng tính. Mặc dù Microsoft đã giới thiệu XLSX vào năm 2007 với các tính năng và khả năng mở rộng, nhiều người vẫn sử dụng định dạng XLS mà bạn phải chuyển đổi sang XLSX sau đó. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp XLS sang định dạng XLSX theo lập trình bằng Python.

Thư viện Python cho Chuyển đổi XLS sang XLSX

Aspose.Cells for Python là một thư viện Python mạnh mẽ để tạo và xử lý tài liệu bảng tính. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi các tệp bảng tính từ định dạng này sang định dạng khác. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi các tệp XLS của chúng tôi sang XLSX. Bạn có thể cài đặt nó vào các ứng dụng Python của mình từ PyPI bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-cells

Chuyển đổi tệp XLS sang XLSX bằng Python

Việc chuyển đổi XLS sang XLSX đơn giản như chiếc bánh. Chỉ cần tải tệp XLS và lưu nó dưới dạng XLSX. Sau đây là các bước để thực hiện chuyển đổi XLS sang XLSX trong Python.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu tệp XLS ở định dạng XLSX trong Python.

import  jpype     
import  asposecells     
jpype.startJVM() 
from asposecells.api import Workbook

# Tải tệp XLS
workbook = Workbook("input.xls");

# Lưu dưới dạng XLSX
workbook.save("Output.xlsx");

# Tắt JVM
jpype.shutdownJVM()

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Cells for Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp XLS sang XLSX theo lập trình bằng Python. Bạn chỉ cần cài đặt thư viện và tích hợp chuyển đổi XLS sang XLSX trong các ứng dụng Python của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Cells for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm