chuyển đổi excel xls xlsx sang csv csharp

Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu. Hầu hết các tập dữ liệu cũng được tạo sẵn ở định dạng CSV. Mặt khác, nhiều người sử dụng định dạng Excel XLSXLSX để lưu trữ dữ liệu ở dạng bảng. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác nhau, để xử lý dữ liệu Excel trong tệp XLS hoặc XLSX, trước tiên dữ liệu đó được chuyển đổi thành định dạng CSV theo chương trình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp Excel sang CSV trong C#.

C# Excel sang CSV Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi các tệp XLS và XLSX sang CSV, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Cells for .NET. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo và xử lý các tệp Excel một cách liền mạch. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi các tệp Excel sang nhiều định dạng tệp khác nhau. Bạn có thể tải xuống API từ phần phát hành hoặc cài đặt nó từ NuGet bằng lệnh sau.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Các bước chuyển đổi XLS sang CSV trong C#

Aspose.Cells for .NET giúp bạn chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần thực hiện các bước sau.

  • Tải tệp Excel từ đĩa.
  • Lưu tệp Excel dưới dạng CSV vào vị trí mong muốn.

Đó là nó.

Phần sau đây trình bày cách chuyển đổi các bước này thành mã và chuyển đổi tệp XLS thành CSV trong C#.

Xuất XLSX sang CSV trong C#

Sau đây là các bước để xuất tệp XLS sang CSV trong C#.

  1. Tải Excel XLS / XLSX bằng lớp Workbook.
  2. Lưu tệp XLSX dưới dạng CSV bằng phương thức Workbook.Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu tệp Excel XLSX dưới dạng CSV trong C#.

// Tải tệp Excel đầu vào
Workbook workbook = new Workbook("CSVtoExcel.xlsx");

// Lưu XLSX dưới dạng tệp CSV
workbook.Save("ExcelToCSV.csv", SaveFormat.CSV);

Bộ chuyển đổi XLSX sang CSV C# - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV trong C#. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Cells for .NET và tích hợp chuyển đổi Excel sang CSV trong các ứng dụng của mình. Để biết thêm thông tin về Aspose.Cells for .NET, hãy truy cập tài liệu tham khảo APItài liệu. Hơn nữa, trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.

Xem thêm