Bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng để trích xuất văn bản từ các tệp PDF? Nếu có, bạn đã đến đúng nơi vì trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp PDF sang văn bản thuần túy bằng Python.

Chuyển đổi PDF sang văn bản bằng Python

PDF là định dạng tài liệu nổi tiếng và được sử dụng trên toàn cầu vì hỗ trợ đa nền tảng. Nhiều người thích chia sẻ và in tài liệu ở định dạng PDF. Vì PDF có rất nhiều trong kinh doanh, bạn có thể cần trích xuất văn bản thuần túy từ nhiều tệp PDF theo chương trình để phân tích văn bản hoặc xử lý thêm. Vì vậy, hãy xem cách thực hiện chuyển đổi PDF sang văn bản từ bên trong ứng dụng Python.

Thư viện chuyển đổi PDF sang văn bản trong Python - Tải xuống miễn phí

Aspose.Words for Python là một thư viện mạnh mẽ được thiết kế để thao tác các định dạng tài liệu văn bản phổ biến, chủ yếu bao gồm các tệp MS Word và PDF. Sử dụng thư viện, bạn có thể dễ dàng xử lý văn bản trong tài liệu. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi các tệp PDF sang văn bản thuần túy (TXT).

Bạn có thể sử dụng lệnh pip sau để cài đặt Aspose.Words for Python trong ứng dụng của mình.

pip install aspose-words

Cách chuyển đổi PDF sang văn bản trong Python

Để chuyển đổi tệp PDF sang văn bản thuần túy bằng cách sử dụng Aspose. AdWords for Python, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau:

  • Tải tài liệu PDF từ đĩa.
  • Lưu PDF dưới dạng TXT vào vị trí mong muốn.

Và đó là nó.

Bây giờ, hãy xem cách thực hiện các bước này trong Python để chuyển đổi tệp PDF sang định dạng TXT.

Lưu PDF dưới dạng tệp TXT bằng Python

Sau đây là các bước để lưu tệp PDF dưới dạng TXT bằng Python.

  • Tải tệp PDF bằng lớp Tài liệu.
  • Lưu PDF dưới dạng TXT bằng phương thức Document.save() và chuyển đường dẫn của tệp dưới dạng tham số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PDF thành văn bản (TXT) bằng Python.

import aspose.words as aw

# Tải tệp PDF
doc = aw.Document("document.pdf")

# Lưu PDF dưới dạng TXT
doc.save("pdf-to-text.txt")

Python PDF to TXT Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng giấy phép tạm thời miễn phí để lưu PDF dưới dạng tệp TXT mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PDF sang văn bản bằng Python. Với sự trợ giúp của mẫu mã, bạn đã thấy cách tải và lưu PDF dưới dạng tệp TXT vào vị trí mong muốn bằng Python. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập tài liệu của Aspose.Words for Python để khám phá thêm về thư viện. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm