Chuyển đổi Visio sang PDF PNG JPEG SVG HTML XAML trong Node.Js

Trong [bài đăng] trước đây của tôi, tôi đã trình bày cách tạo sơ đồ MS Visio từ đầu trong các ứng dụng Node.js. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Aspose.Diagram để xuất hoặc chuyển đổi sơ đồ MS Visio sang các định dạng tệp phổ biến khác nhau trong các ứng dụng Node.js.

Việc chuyển đổi sơ đồ Visio có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi sơ đồ thành hình ảnh HTML hoặc JPEG/PNG để hiển thị trên trang web hoặc trong trình xem tài liệu Visio. Tương tự, chuyển đổi Visio sang PDF có thể được sử dụng để loại bỏ sự phụ thuộc của phần mềm chuyên dụng để xem sơ đồ. Đối với các tình huống như vậy, Aspose.Diagram cung cấp khả năng chuyển đổi sơ đồ Visio chất lượng cao sang các định dạng khác.

API chuyển đổi Visio của Node.js - Cài đặt

Bạn có thể cài đặt Aspose.Diagram vào ứng dụng Node.js của mình bằng lệnh npm sau.

npm install aspose.diagram --save

Chuyển đổi Visio sang PDF trong Node.js

PDF là định dạng tài liệu độc lập với nền tảng giúp giữ cho nội dung của tài liệu ổn định giữa các môi trường không đồng nhất. Do đó, sẽ phù hợp hơn nếu bạn chuyển đổi sơ đồ Visio thành PDF trước khi chia sẻ nó với mọi người mà không phải lo lắng về môi trường của họ hoặc cài đặt phần mềm chuyên dụng. Sau đây là các bước để chuyển đổi sơ đồ Visio thành tài liệu PDF bằng Aspose.Diagram.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi Visio VSDX sang PDF trong Node.js.

var aspose = aspose || {};
aspose.diagram = require("aspose.diagram"); 

// Tải tệp Visio VSDX
var diagram = new aspose.diagram.Diagram("sample.vsdx");

// Lưu dưới định dạng tệp PDF
diagram.save("Visio to PDF.pdf", aspose.diagram.SaveFileFormat.PDF);

Tệp VSDX

VSDX sang PDF

File PDF

Visio sang PDF trong Node.js

Chuyển đổi Visio sang PNG/JPEG/Hình ảnh khác trong Node.js

Việc chuyển đổi sơ đồ Visio sang định dạng hình ảnh rất hữu ích để tạo hình thu nhỏ hoặc hiển thị nội dung của sơ đồ, tức là đối với trình xem Visio. Aspose.Diagram cho phép bạn chuyển đổi sơ đồ Visio sang các định dạng hình ảnh sau:

  • PNG
  • JPEG
  • TIFF
  • BMP
  • điện từ trường

Sau đây là các bước để chuyển đổi sơ đồ Visio sang định dạng PNG, JPEG hoặc hình ảnh khác.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi hình ảnh Visio VSDX sang PNG trong Node.js.

var aspose = aspose || {};
aspose.diagram = require("aspose.diagram"); 

// Tải tệp Visio VSDX
var diagram = new aspose.diagram.Diagram("sample.vsdx");

// Đặt tùy chọn hình ảnh
options = new aspose.diagram.ImageSaveOptions(aspose.diagram.SaveFileFormat.PNG);

// Chỉ lưu một trang nếu bạn muốn chuyển đổi một trang cụ thể.
options.setPageIndex(0);

// Lưu dưới định dạng tệp PNG
diagram.save("Visio to PNG.png", options);

Xuất sơ đồ Visio sang SVG trong Node.js

Bạn cũng có thể chuyển đổi sơ đồ Visio sang định dạng SVG bằng một vài dòng mã. Sau đây là các bước để thực hiện chuyển đổi này.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi định dạng Visio VSDX sang SVG trong Node.js.

var aspose = aspose || {};
aspose.diagram = require("aspose.diagram")

// Tải tệp Visio VSDX
var diagram = new aspose.diagram.Diagram("sample.vsdx");  

// Lưu dưới định dạng tệp SVG
diagram.save("Visio-to-SVG.svg", aspose.diagram.SaveFileFormat.SVG);

Chuyển đổi Sơ đồ Visio sang HTML trong Node.js

Aspose.Diagram cũng cho phép bạn chuyển đổi sơ đồ Visio thành tài liệu HTML. Trong chuyển đổi Visio sang HTML, API cũng tạo thanh bên để điều hướng giữa các trang của sơ đồ. Sau đây là các bước để thực hiện chuyển đổi này.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi Visio VSDX sang HTML trong Node.js.

var aspose = aspose || {};
aspose.diagram = require("aspose.diagram"); 

// Tải tệp Visio VSDX
var diagram = new aspose.diagram.Diagram("sample.vsdx");  

// Lưu dưới định dạng tệp HTML
diagram.save("Visio-to-HTML.html", aspose.diagram.SaveFileFormat.HTML);

Visio sang HTML

Visio sang HTML Node.js

Chuyển đổi Visio sang XAML trong Node.js

Bạn cũng có thể chuyển đổi sơ đồ Visio sang định dạng XAML được tạo bằng ngôn ngữ đánh dấu của Microsoft có cùng tên, XAML (Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng mở rộng). Sau đây là các bước để chuyển đổi sơ đồ Visio sang định dạng XAML.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi Visio VSDX sang XAML trong Node.js.

var aspose = aspose || {};
aspose.diagram = require("aspose.diagram"); 

// Tải tệp Visio VSDX
var diagram = new aspose.diagram.Diagram("sample.vsdx");  

// Lưu dưới định dạng tệp XAML
diagram.save("Visio-to-XAML.xaml", aspose.diagram.SaveFileFormat.XAML); 

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã xem cách chuyển đổi sơ đồ MS Visio sang các định dạng phổ biến khác nhau trong các ứng dụng Node.js. Các kịch bản chuyển đổi mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết này bao gồm Visio sang PDF, Visio sang hình ảnh (PNG, JPEG, v.v.), Visio sang SVG, Visio sang HTML và Visio sang XAML. Bạn có thể tìm hiểu thêm về API Visio của Node.js từ tài liệu.

Bài viết liên quan