Chuyển đổi Visio sang SVG trong C#

Sơ đồ Visio là một phần quan trọng của nhiều quy trình kinh doanh, cung cấp một đại diện trực quan của dữ liệu, luồng công việc và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta cần chuyển đổi các sơ đồ này sang một định dạng linh hoạt hơn như SVG (Scalable Vector Graphics). Định dạng SVG được sử dụng rộng rãi vì nó có khả năng mở rộng, chỉnh sửa và được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi tệp Visio VSD hoặc VSDX sang SVG trong C#.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Trình chuyển đổi Visio sang SVG trong C# - Tải xuống miễn phí
 2. Chuyển đổi Visio VSDX sang SVG
 3. Lưu trang cụ thể của sơ đồ Visio dưới dạng SVG trong C#
 4. Chuyển đổi Visio sang SVG trực tuyến
 5. Tài nguyên miễn phí

Trình chuyển đổi Visio sang SVG trong C# - Tải xuống miễn phí

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG trong C# sử dụng thư viện Aspose.Diagram cho .NET. Nó cung cấp một API mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển tạo, thao tác và chuyển đổi sơ đồ Visio mà không cần Microsoft Visio.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Chuyển đổi Visio VSDX sang SVG sử dụng C#

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi một sơ đồ Visio từ định dạng VSDX hoặc VSD sang SVG theo lập trình trong C# bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Tải một tệp Visio đầu vào sử dụng lớp Diagram.
 2. Gọi phương thức Save() để lưu tệp SVG đầu ra.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một sơ đồ Visio sang SVG trong C#.

Chuyển đổi Visio VSDX sang SVG trong C#

Chuyển đổi Visio VSDX sang SVG trong C#.

Lưu trang cụ thể của sơ đồ Visio dưới dạng SVG trong C#

Chúng ta cũng có thể chỉ định các tùy chọn lưu SVG và lưu bất kỳ trang cụ thể nào của sơ đồ Visio dưới dạng hình ảnh SVG bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Tải một tệp Visio đầu vào sử dụng lớp Diagram.
 2. Tạo một instance của lớp ImageSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định PageIndex để lưu dưới dạng SVG.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu nó dưới dạng SVG.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một trang cụ thể của sơ đồ Visio sang SVG trong C#.

Lưu trang cụ thể của sơ đồ Visio dưới dạng SVG trong C#

Lưu trang cụ thể của sơ đồ Visio dưới dạng SVG trong C#.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để thử nghiệm thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Chuyển đổi Visio sang SVG trực tuyến

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử ứng dụng chuyển đổi Visio sang SVG miễn phí này để chuyển đổi các tệp VSDX của mình sang định dạng SVG trực tuyến.

VSDX sang SVG trong C# - Tài nguyên miễn phí

Bên cạnh việc chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG, bạn có thể tìm hiểu thêm về việc tạo hoặc chỉnh sửa sơ đồ Visio theo lập trình và khám phá các tính năng khác của thư viện bằng cách sử dụng các tài nguyên dưới đây:

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi một sơ đồ Visio từ VSDX sang SVG trong C#. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng phát triển ứng dụng chuyển đổi Visio sang SVG của riêng mình. Bạn cũng có thể sử dụng Aspose.Diagram cho .NET và triển khai các tính năng thao tác sơ đồ Visio trong các ứng dụng của mình. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem Thêm