Chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python

Nếu bạn đang tìm cách xuất Visio diagrams sang định dạng hình ảnh SVG bằng Python? Bạn đã đến đúng nơi. Bài viết này sẽ giải thích cách lưu sơ đồ Visio từ định dạng VSDX dưới dạng SVG theo cách lập trình. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn quy trình từng bước để bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python.

Trong Microsoft Visio, bạn có thể tạo một số biểu đồ, lưu đồ, đường thời gian và các loại đồ họa chuyên nghiệp khác. Nó là một trong những ứng dụng đồ họa vector phổ biến nhất. Nó sử dụng VSDX làm định dạng tệp mặc định để lưu tệp bản vẽ. Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi và lưu sơ đồ Visio thành định dạng hình ảnh SVG theo chương trình.

Các tệp SVG (Đồ họa vectơ vô hướng) mô tả hình thức của hình ảnh bằng định dạng văn bản dựa trên XML. Bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào cũng có thể chỉnh sửa tệp SVG vì chúng chỉ là tệp XML. Các tệp SVG có thể được hiển thị bởi hầu hết các trình duyệt hiện đại. Bất chấp sự độc lập về độ phân giải, hình ảnh SVG có thể được phóng to và thu nhỏ mà không làm giảm chất lượng ở bất kỳ tỷ lệ nào.

Việc chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG có thể cần thiết trong một số trường hợp nhất định. Nó cho phép bạn chia sẻ các bản vẽ phức tạp mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python. Vậy hãy bắt đầu.

Bài viết này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 1. Trình chuyển đổi Python Visio sang SVG – Tải xuống miễn phí
 2. Các bước chuyển đổi Sơ đồ Visio sang SVG
 3. Chuyển sơ đồ Visio sang SVG
 4. Lưu trang cụ thể của sơ đồ Visio dưới dạng SVG trong Python

Trình chuyển đổi Python Visio sang SVG – Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi bản vẽ Visio sang SVG, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Diagram for Python. Đây là một API giàu tính năng cho phép tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và xử lý sơ đồ MS Visio. API cũng giúp thao tác với các định dạng tệp Visio được hỗ trợ dễ dàng hơn với các thuộc tính và phương pháp dễ sử dụng.

Lớp Diagram của API là thành phần gốc của hệ thống phân cấp đối tượng Visio. Phương thức Save(string filename, SaveFileFormat format) của lớp này cho phép lưu sơ đồ vào tệp theo định dạng đã chỉ định. Chúng ta có thể chọn định dạng để lưu sơ đồ bằng cách sử dụng SaveFileFormat liệt kê. Lớp ImageSaveOptions cho phép chỉ định các tùy chọn lưu bổ sung khi hiển thị các trang sơ đồ thành hình ảnh.

Vui lòng tải gói xuống hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-diagram-python 

Cách chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi bản vẽ Visio sang định dạng hình ảnh SVG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp bản vẽ Visio.
 • Lưu Visio dưới dạng SVG.

Phần sau đây giải thích cách chuyển đổi các bước này thành Python và chuyển đổi VSDX thành SVG.

Chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python

Vui lòng làm theo bước dưới đây để chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG theo cách lập trình bằng Python:

 1. Tải tệp Visio đầu vào bằng lớp Sơ đồ.
 2. Gọi phương thức save() với đường dẫn tệp SVG đầu ra và SaveFileFormat.SVG làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG trong Python.

# Ví dụ về mã này trình bày cách chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG.
# Khởi tạo một lớp Sơ đồ
diagram = Diagram("C:\Files\Sample.vsdx")

# Lưu sơ đồ ở định dạng SVG
diagram.save("C:\Files\Sample_out.svg", SaveFileFormat.SVG)
Chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python

Chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python.

Lưu trang cụ thể của Visio dưới dạng SVG trong Python

Chúng tôi cũng có thể chỉ định các tùy chọn lưu SVG và lưu bất kỳ trang cụ thể nào của sơ đồ Visio dưới dạng hình ảnh SVG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp Visio đầu vào bằng lớp Sơ đồ.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định pageindex để lưu dưới dạng SVG.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu nó dưới dạng SVG. Nó lấy đường dẫn tệp SVG đầu ra và ImageSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi một trang cụ thể của sơ đồ Visio thành SVG trong Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi một trang cụ thể của sơ đồ Visio thành SVG.
# Khởi tạo một lớp Sơ đồ
diagram = Diagram("C:\Files\Sample.vsdx")

# Khởi tạo các tùy chọn lưu ảnh cho SVG
options = saving.ImageSaveOptions(SaveFileFormat.SVG)
  
# Chỉ lưu một trang, theo chỉ mục trang
options.page_index = 1

# Lưu sơ đồ dưới dạng SVG
diagram.save("C:\Files\ExportPageToImage_out.svg", options)
Lưu trang cụ thể của Visio dưới dạng SVG trong Python

Lưu Trang cụ thể của Visio dưới dạng SVG trong Python.

Nhận giấy phép tạm thời miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách:

 • tải tệp sơ đồ Visio hiện có;
 • chỉ định các tùy chọn lưu SVG;
 • lưu VSDX dưới dạng SVG bằng Python.

Bên cạnh việc chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.Diagram for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm