Chuyển đổi Visio sang Word trực tuyến

Các tệp Visio được sử dụng phổ biến để tạo lưu đồ, sơ đồ và các biểu diễn trực quan khác về thông tin phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần phải chuyển đổi các tệp Visio của mình sang định dạng tệp Word DOCX hoặc DOC. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình chuyển đổi Visio sang Word trực tuyến.

Visio sang Word - Chuyển đổi trực tuyến

Bạn có thể dễ dàng sử dụng trình chuyển đổi Visio sang Word trực tuyến miễn phí này để xuất các tệp Visio của mình mà không cần đăng ký hoặc thẻ tín dụng. Bạn cũng không cần phải cài đặt Microsoft Visio hoặc bất kỳ công cụ nào khác để làm cho nó hoạt động.

Đừng lo lắng về tính bảo mật của dữ liệu của bạn vì tất cả dữ liệu đó sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.

Cách chuyển đổi Visio sang Word trực tuyến miễn phí

  1. Dán liên kết để truy cập tệp trực tuyến hoặc duyệt tệp bằng công cụ chọn tệp.
  2. Đặt định dạng đầu ra thành DOCX.
  3. Nhấn nút Chuyển đổi và lưu tệp Word đầu ra.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển dành cho Bộ chuyển đổi Visio VSDX sang Word DOC/DOCX

Bạn có thể chuyển đổi các tệp Visio bằng một vài lệnh gọi API từ bên trong ứng dụng của mình. Bạn có thể khám phá sự hỗ trợ cho các nền tảng khác nhau và làm việc với bất kỳ phiên bản nào sau đây theo yêu cầu của bạn.

Chuyển đổi tài liệu Microsoft Visio sang Word trực tuyến bằng Cloud API

Có một số API đám mây để hoạt động với các tệp Microsoft Visio trong dự án của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng nó với API dựa trên đám mây như cURL, Ruby, Android và Swift cũng như các môi trường phát triển khác một cách thuận tiện.

Ngoài ra, các tài nguyên sau đây có sẵn trực tuyến để giúp bạn hiểu các tính năng, trường hợp sử dụng hoặc ví dụ.

Chuyển đổi VSD sang Word DOC hoặc DOCX – Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ hình mờ đánh giá nào hoặc bất kỳ giới hạn nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để chuyển đổi Visio sang Word trực tuyến?

Bạn chỉ cần tải lên tệp Visio nguồn và tải xuống tệp từ DOC hoặc DOCX đầu ra. Hơn nữa, tệp tải lên có thể được truy cập bằng liên kết cũng như tệp tải xuống có thể truy cập bằng liên kết trong 24 giờ.

Tôi có thể xử lý miễn phí một số lượng tệp hạn chế để chuyển đổi Visio sang Word không?

Không, nó không yêu cầu bất kỳ email nào để đăng ký hoặc đăng nhập để bạn có thể xử lý nhiều tệp để chuyển đổi Visio sang Word trực tuyến.

Tôi có thể chuyển đổi nhiều tệp Visio sang Word trực tuyến cùng một lúc không?

Có, bạn có thể chuyển đổi đồng thời tối đa 10 tệp Visio trên bất kỳ hệ điều hành hoặc môi trường hệ thống nào.

Xem thêm