Kết nối với Máy chủ SMTP bằng Python

Giao thức truyền thư đơn giản(SMTP) là một giao thức nổi tiếng và thường được sử dụng để gửi thư email từ các ứng dụng khách đến máy chủ email. Trong khi triển khai các tính năng tự động hóa email, bạn có thể cần kết nối với máy chủ SMTP từ bên trong các ứng dụng Python của mình. Đối với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách kết nối với máy chủ SMTP theo lập trình bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách gửi email sau khi kết nối với máy chủ SMTP.

Thư viện Python để kết nối máy chủ SMTP

Aspose.Email dành cho Python là một thư viện tuyệt vời cho phép bạn tạo các ứng dụng email client dựa trên Python. Sử dụng thư viện, bạn có thể dễ dàng kết nối và truy cập các máy chủ SMTP mà không cần viết mã phức tạp. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh sau.

> pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET

Kết nối với Máy chủ SMTP bằng Python

Trước khi kết nối với máy chủ SMTP, bạn cần biết những điều sau.

 • Chủ nhà
 • tên tài khoản
 • Mật khẩu
 • Hải cảng

Sau khi có chúng, bạn có thể định cấu hình ứng dụng khách SMTP bằng cách sử dụng các bước sau.

 • Tạo một đối tượng của lớp SmtpClient.
 • Đặt máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và số cổng bằng đối tượng SmtpClient.
 • Đặt các tùy chọn bảo mật bằng thuộc tính SmtpClient.securityoptions.
 • Tại thời điểm này, bạn có thể giao tiếp với máy chủ bằng đối tượng SmtpClient.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thiết lập kết nối với máy chủ SMTP bằng Python.

from aspose.email import SmtpClient, SecurityOptions

# Tạo ứng dụng khách SMTP
client = SmtpClient()

# Đặt thuộc tính
client.host = "smtp.gmail.com"
client.port = 587
client.username = "username"
client.password = "password"

# Đặt các tùy chọn bảo mật
client.security_options = SecurityOptions.SSLEXPLICIT

Gửi Email qua SMTP bằng Python

Khi bạn đã thiết lập kết nối, bạn có thể tiến hành gửi email qua SMTP bằng Python. Sau đây là các bước để làm như vậy.

 • Tạo một đối tượng của lớp SmtpClient và đặt thông tin xác thực và các tùy chọn bảo mật.
 • Tạo một đối tượng của lớp MailMessage.
 • Đặt chủ đề, nội dung, thành, từ và các trường khác của thư email.
 • Gửi tin nhắn bằng phương pháp SmtpClient.send (MailMessage).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách gửi email qua SMTP bằng Python.

import aspose.email as ae

# Tạo email
eml = ae.MailMessage()
eml.subject = "Message with Plain Text Body"
eml.body = "This is plain text body."
eml.from_address = "from@gmail.com"
eml.to.append(ae.MailAddress("to@gmail.com", "Recipient 1"))

# Định cấu hình ứng dụng khách SMTP
client = ae.SmtpClient("smtp.gmail.com", 995, "username", "password")
client.security_options = ae.SecurityOptions.AUTO

# Gửi email
client.send(eml)

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể thử và sử dụng Aspose.Email for Python miễn phí bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách kết nối với máy chủ SMTP bằng Python. Hơn nữa, bạn đã biết cách gửi email sau khi tạo kết nối với máy chủ SMTP theo lập trình bằng Python. Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Email bằng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm