Chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong C# .NET

OFT là định dạng mẫu cho các email được MS Outlook sử dụng. Trong OFT, bạn có thể xác định bố cục của email, có thể được điền bởi nội dung của thư. Mẫu này có thể được định dạng trước và được sử dụng động để tạo các thông báo tùy chỉnh. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi các tệp OFT sang định dạng HTML theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong C# .NET.

C# OFT to HTML Converter - Tải xuống miễn phí

Để xuất tệp OFT dưới dạng HTML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Email for .NET. Nó là một thư viện phổ biến và giàu tính năng để triển khai các ứng dụng email client sử dụng .NET. Ngoài ra, nó cho phép bạn thao tác và chuyển đổi các định dạng email khác nhau. Bạn có thể cài đặt Aspose.Email for .NET qua NuGet hoặc tải xuống DLL của nó.

PM> Install-Package Aspose.Email

Các bước chuyển đổi OFT sang HTML trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp OFT sang HTML bằng Aspose.Email for .NET.

  • Tải tệp OFT từ đĩa.
  • Lưu OFT dưới dạng HTML vào vị trí mong muốn.

Bây giờ chúng ta hãy viết mã và chuyển đổi tệp OFT sang HTML bằng C#.

Chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp OFT sang định dạng HTML.

// Tải tệp OFT để được chuyển đổi
var message = MailMessage.Load("Email.oft"); 

// Lưu OFT dưới dạng HTML 
message.Save("output.html", SaveOptions.DefaultHtml);  

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Email for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong C#. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Email for .NET và tích hợp chuyển đổi OFT sang HTML trong các ứng dụng của mình. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Email bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm