Chuyển đổi tệp VCF sang HTML trong Java

VCF là định dạng thường được sử dụng để lưu trữ thông tin liên hệ của một người hoặc nhiều người. Ngoài ra, nó có thể chứa thông tin liên hệ của doanh nghiệp. Các trường của tệp VCF bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại, email, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp VCF sang HTML, chẳng hạn, để nhúng tệp đó vào trang web. Để thực hiện điều đó theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp VCF sang HTML trong Java.

Java API cho Chuyển đổi VCF sang HTML

Để xuất tệp VCF dưới dạng HTML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Email for Java. Nó là một thư viện phổ biến và mạnh mẽ để triển khai các ứng dụng email client trong Java. Ngoài ra, nó cho phép bạn thao tác và chuyển đổi các định dạng email và liên hệ khác nhau. Bạn có thể tải xuống JAR hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau để cài đặt thư viện.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi tệp VCF sang HTML trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp VCF sang HTML trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp VCF sang định dạng HTML.

// Tải tệp VCF
MailMessage contact = MailMessage.load("contact.vcf");

// Lưu VCF dưới dạng HTML 
contact.save("converted.html", SaveOptions.getDefaultHtml());  

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Email dành cho Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp VCF sang định dạng HTML trong Java. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Email và tích hợp chuyển đổi VCF sang HTML trong các ứng dụng của mình. Ngoài ra, bạn có thể khám phá tài liệu của API. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm