Chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá một công cụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến miễn phí. Trong các ứng dụng GIS (Geographic Information Systems), tệp KML và SHP lưu trữ và hiển thị dữ liệu không gian địa lý. Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng Shapefile (SHP) hoặc phát triển trình chuyển đổi của riêng bạn theo chương trình. Vậy hãy bắt đầu!

Chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi các tệp KML sang định dạng SHP bằng cách sử dụng trình chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Nó cho phép bạn xuất dữ liệu GIS từ các tệp Google Earth KML sang Shapefile một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến

 1. Thả hoặc tải lên tệp KML của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp tệp từ Dropbox hoặc Google Drive.
 2. Nhấn nút Chuyển đổi để bắt đầu quá trình chuyển đổi.
 3. Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
 4. Tải xuống Shapefile đã chuyển đổi bằng cách nhấp vào nút TẢI XUỐNG NGAY BÂY GIỜ.

Chuyển đổi số lượng tệp KML không giới hạn mà không cần cài đặt bất kỳ plugin hoặc phần mềm nào. Chỉ cần truy cập trình duyệt của bạn, mở trình chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi và xuất dữ liệu GIS từ KML sang Shapefile.

Lưu ý: Nó an toàn và bảo mật vì tất cả các tệp đầu vào và đầu ra sẽ tự động bị xóa sau 24 giờ.

Cách phát triển Trình chuyển đổi KML sang SHP của riêng bạn

Trình chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến miễn phí của chúng tôi được xây dựng bằng thư viện Aspose.GIS. Bạn có thể phát triển phần mềm của riêng mình để chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP theo chương trình. Các phần sau đây cung cấp cho bạn các bước và mẫu mã để chuyển đổi tệp KML sang định dạng Shapefile theo cách lập trình.

Thư viện C# GIS để chuyển đổi KML thành Shapefile – Tải xuống miễn phí

Aspose.GIS for .NET là một API toàn diện cho phép các nhà phát triển làm việc với dữ liệu GIS bằng cách sử dụng mã được quản lý hoàn toàn. Nó cung cấp một cách dễ dàng để quản lý dữ liệu GIS, với các tính năng bao gồm chuyển đổi định dạng tệp, trực quan hóa dữ liệu, tạo và phân tích các hình dạng hình học cũng như phân tích dữ liệu vectơ. API được thiết kế cho các nhà phát triển và được cải tiến liên tục dựa trên phản hồi của người dùng. Aspose.GIS for .NET phù hợp với nhiều ngành khác nhau, bao gồm phát triển phần mềm, tư vấn, ngân hàng và cơ quan chính phủ, đồng thời có cơ sở khách hàng lớn trên toàn thế giới.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Chuyển đổi KML sang Shapefile trong C#

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để xuất dữ liệu GIS từ tệp KML sang Shapefile bằng C#:

 1. Cài đặt Aspose.GIS for .NET trong ứng dụng của bạn.
 2. Sử dụng mẫu mã sau để tải tệp KML và chuyển đổi nó thành SHP:
// Chỉ định cài đặt chuyển đổi.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Tùy chọn này gán Wss84 cho lớp đích.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Chuyển đổi định dạng tệp từ KML sang SHP
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("second.kml", Aspose.Gis.Drivers.Kml, "destination.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile, options);

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết về cách chuyển đổi KML sang SHP trong C#.

Chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến – Tài nguyên học tập

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách xuất các tệp KML sang định dạng Shapefile và khám phá các tính năng khác của Thư viện Aspose.GIS bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Thư viện C# GIS – Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng thư viện Aspose.GIS. Bạn có thể đánh giá và khám phá các tính năng của nó mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi KML sang SHP trực tuyến bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí. Chúng ta cũng đã thấy cách phát triển ứng dụng chuyển đổi tệp KML theo chương trình trong C#. Với công cụ chuyển đổi miễn phí của chúng tôi, bạn có thể chuyển đổi các tệp KML trực tuyến với tần suất bạn muốn mà không có bất kỳ hạn chế nào. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm