Chuyển URL sang PDF C#

Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp muốn lưu các trang web dưới dạng tài liệu PDF chưa? Việc chuyển đổi trang web HTML từ URL trực tiếp có thể hữu ích vì một số lý do. Nó cho phép lưu các trang web mong muốn để truy cập ngoại tuyến giống như bất kỳ tài liệu nào khác. Định dạng PDF giúp bạn dễ dàng đánh dấu các đoạn văn, thêm nhận xét và chỉnh sửa trang web đã chuyển đổi. Do đó, trang web là của bạn để tùy chỉnh khi bạn thấy phù hợp! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi URL thành PDF trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

  1. API C# để chuyển URL sang PDF
  2. Các bước chuyển URL sang PDF
  3. Chuyển đổi trang web từ URL sang PDF

API C# để chuyển đổi URL thành PDF

Để chuyển đổi trang web từ URL trực tiếp thành tài liệu PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.HTML for .NET API. Đây là một API giàu tính năng cho phép chúng tôi tạo, sửa đổi và trích xuất dữ liệu từ các trang web HTML hoặc tài liệu HTML độc lập. Nó cũng cho phép chuyển đổi các trang web và tài liệu HTML sang các định dạng được hỗ trợ mà không cần bất kỳ phần mềm bên ngoài nào.

Lớp Url của API cung cấp một đối tượng đại diện cho mã định danh chung (URL). Chúng tôi có lớp API PdfSaveOptions cho phép chỉ định các tùy chọn lưu khác nhau trong khi lưu dưới dạng PDF. Chúng tôi có thể chuyển đổi các tài liệu được hỗ trợ sang các định dạng phổ biến bằng lớp Converter. Phương thức ConvertHTML(Url, PdfSaveOptions, string) của lớp này cho phép chuyển đổi HTML sang các định dạng khác.

Vui lòng tải xuống tệp DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Html

Cách chuyển đổi URL sang PDF trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi HTML từ URL sang PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  • Chỉ định URL của một trang web đang hoạt động.
  • Chỉ định Tùy chọn Lưu PDF.
  • Lưu nội dung URL dưới dạng PDF.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã C# và lưu nội dung trang web HTML từ URL sang PDF.

Chuyển URL sang PDF bằng C#

Chúng tôi có thể lưu bất kỳ trang web nào từ URL trực tiếp sang tài liệu PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Url với URL của trang web.
  2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
  3. Tùy chọn, xác định các tùy chọn lưu.
  4. Cuối cùng, lưu HTML dưới dạng PDF bằng phương thức Converter.ConvertHTML(). Nó lấy đường dẫn tệp Url, PdfSaveOptions và đầu ra PDF làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi URL thành PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi nội dung từ URL sang tài liệu PDF.
// URL
Url url = new Url("https://about.aspose.com/");

// Khởi tạo PdfSaveOptions 
var options = new PdfSaveOptions();

// Chuyển mã HTML sang PDF
Converter.ConvertHTML(url, options, @"C:\Files\URLtoPDF.pdf");
Chuyển URL sang PDF bằng C#

Chuyển URL sang PDF bằng C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.HTML for .NET mà không bị giới hạn đánh giá.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi nội dung HTML từ URL sang PDF trong C#. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.HTML for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm