gif sang pdf c #

PDF ngày nay đã trở thành một trong những định dạng tài liệu thống trị. Sự hỗ trợ đa nền tảng đã làm cho PDF trở thành một định dạng phổ biến. Do đó, các tài liệu hoặc hình ảnh khác nhau được chuyển đổi sang PDF trước khi chúng được chia sẻ hoặc trao đổi. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi GIF sang PDF trong C#. Bài viết cũng sẽ đề cập đến cách tùy chỉnh chuyển đổi GIF sang PDF trong nhiều trường hợp khác nhau.

C# GIF to PDF Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Imaging for .NET là một API xử lý hình ảnh giàu tính năng cho phép bạn xử lý và chuyển đổi một loạt các định dạng hình ảnh. Đặc biệt, API cung cấp khả năng chuyển đổi ảnh GIF sang định dạng PDF có độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Chuyển đổi GIF sang PDF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi ảnh GIF sang PDF trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi GIF sang PDF bằng C#.

// Tải ảnh GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Đặt các tùy chọn PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Lưu GIF dưới dạng tệp PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);
GIF sang PDF

Lưu một khung GIF dưới dạng PDF trong C#

Bạn cũng có thể chuyển đổi các khung cụ thể từ GIF sang PDF. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu các khung cụ thể của GIF dưới dạng PDF trong C#.

// Tải ảnh GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Đặt các tùy chọn PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Chuyển khung đầu tiên của GIF sang PDF
options.MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 1));

// Lưu GIF dưới dạng tệp PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

C# Lưu ảnh GIF dưới dạng PDF - Đặt kích thước trang

Aspose.Imaging for .NET cũng cho phép bạn đặt kích thước của trang trong tệp PDF đã chuyển đổi. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt kích thước trang trong chuyển đổi GIF sang PDF.

// Tải ảnh GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Đặt các tùy chọn PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Đặt kích thước của trang
options.PageSize = new SizeF(50, 100);

// Lưu GIF dưới dạng tệp PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

Xuất GIF sang PDF trong C# - Đặt thông tin tài liệu

Định dạng PDF hỗ trợ thiết lập thông tin bổ sung về tài liệu như tác giả, từ khóa, chủ đề và tiêu đề. Sử dụng Aspose.Imaging for .NET, bạn có thể đặt các thuộc tính này trong chuyển đổi GIF sang PDF. Sau đây là các bước để thiết lập thông tin tài liệu cho tệp PDF đã chuyển đổi.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt thông tin tài liệu trong chuyển đổi GIF sang PDF bằng C#.

// Tải ảnh GIF
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Đặt các tùy chọn PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Tạo đối tượng PdfDocumentInfo và thêm thông tin
PdfDocumentInfo docInfo = new PdfDocumentInfo();
docInfo.Author = "Aspose";
docInfo.Keywords = "GIF to PDF";
docInfo.Subject = "GIF to PDF Convesion";
docInfo.Title = "Converting GIF Image to PDF File";

// Đặt thông tin tài liệu
options.PdfDocumentInfo = docInfo;

// Lưu GIF dưới dạng tệp PDF
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

API C# để chuyển đổi GIF sang PDF - Nhận giấy phép miễn phí

Trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi ảnh GIF sang PDF mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách chuyển đổi ảnh GIF sang PDF trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách chuyển đổi các khung cụ thể của ảnh GIF và đặt kích thước trang hoặc thông tin tài liệu của các tệp PDF được chuyển đổi. Bạn có thể khám phá thêm về API xử lý hình ảnh C# bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Aspose gần đây đã phát triển [Công cụ chuyển đổi văn bản sang ảnh GIF] MIỄN PHÍ 3.