chuyển đổi hình ảnh jpg sang định dạng png trong c #

JPG là một trong những định dạng hình ảnh phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, hình ảnh JPG sẽ giảm chất lượng mỗi khi chúng được lưu. Do đó, bạn có thể cần phải chuyển đổi chúng thành định dạng không mất dữ liệu chẳng hạn như PNG. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình từ bên trong các ứng dụng .NET, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang PNG trong C#.

C# .NET API để chuyển đổi JPG sang PNG

Aspose.Imaging for .NET là một API xử lý hình ảnh giàu tính năng để thao tác với vô số định dạng hình ảnh. Hơn nữa, nó cung cấp một công cụ chuyển đổi mạnh mẽ cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh từ định dạng này sang định dạng khác với độ trung thực cao. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng API này để chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PNG. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt trực tiếp từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang PNG trong C#

Việc chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PNG khá đơn giản bằng cách sử dụng Aspose.Imaging for .NET. Bạn chỉ cần tải tệp JPG và lưu dưới dạng ảnh PNG. Sau đây là các bước để chuyển đổi ảnh JPG sang PNG trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PNG trong các ứng dụng .NET.

// Tải hình ảnh JPG
using (Image image = Image.Load("aspose.jpg"))
{
    // Tạo các tùy chọn PNG
    PngOptions options = new PngOptions() { ColorType= FileFormats.Png.PngColorType.TruecolorWithAlpha };

    // Lưu hình ảnh dưới dạng JPG
    image.Save("JPG-to-PNG.png", options);
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Imaging for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Chuyển đổi JPG sang PNG thường được thực hiện để chuyển đổi hình ảnh sang định dạng không mất dữ liệu. Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PNG theo chương trình trong C#. Do đó, bạn có thể dễ dàng nhúng chuyển đổi JPG sang PNG vào các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm về API xử lý ảnh .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm