chuyển đổi hình ảnh jpg sang định dạng png trong java

JPG là một định dạng hình ảnh nổi tiếng và được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, hình ảnh JPG sẽ giảm chất lượng mỗi khi chúng được lưu. Do đó, bạn có thể cần phải chuyển đổi chúng thành định dạng không mất dữ liệu chẳng hạn như PNG. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang PNG trong Java.

Java JPG to PNG Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Imaging for Java là một API xử lý hình ảnh giàu tính năng hỗ trợ thao tác với các định dạng hình ảnh phổ biến. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh từ định dạng này sang định dạng khác một cách liền mạch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng API này để chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PNG. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng cấu hình Maven sau trong pom.xml.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-imaging-java</artifactId>
  <version>21.12</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Các bước chuyển đổi JPG sang PNG trong Java

Sử dụng Aspose.Imaging for Java, bạn có thể chuyển đổi hình ảnh JPG sang PNG trong một vài dòng mã. Sau đây là các bước để chuyển đổi ảnh JPG thành PDF trong Java.

 • Tải hình ảnh JPG từ tệp.
 • Đặt các tùy chọn bổ sung (nếu cần)
 • Lưu JPG dưới dạng hình ảnh PNG trên vị trí mong muốn.

Phần sau đây trình bày cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang PNG từ bên trong các ứng dụng Java.

Lưu JPG dưới dạng PNG trong Java

Việc chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PNG bằng Aspose.Imaging khá đơn giản. Bạn chỉ cần tải tệp JPG và lưu dưới dạng ảnh PNG. Sau đây là các bước để chuyển đổi ảnh JPG sang PNG trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu hình ảnh JPG dưới dạng PNG trong Java.

// Tải hình ảnh JPG
com.aspose.imaging.Image image = com.aspose.imaging.Image.load("image.jpg");

// Tạo và đặt các tùy chọn PNG
com.aspose.imaging.imageoptions.PngOptions options = new com.aspose.imaging.imageoptions.PngOptions();
options.setColorType(com.aspose.imaging.fileformats.png.PngColorType.TruecolorWithAlpha);

// Lưu hình ảnh dưới dạng PNG
image.save("jpg-to-png.png", options);

Java API để chuyển đổi JPG sang PNG - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Imaging for Java mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Chuyển đổi JPG sang PNG thường được thực hiện để chuyển đổi hình ảnh sang định dạng không mất dữ liệu. Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PNG trong Java một cách lập trình. Do đó, bạn có thể dễ dàng nhúng chuyển đổi JPG sang PNG vào các ứng dụng Java của mình. Ngoài ra, bạn có thể khám phá API xử lý ảnh Java bằng tài liệu của nó. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ các thắc mắc của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm