Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến

Bạn đang tìm cách chuyển đổi hình ảnh của mình thành văn bản nhanh nhất có thể? Nó có thể là một quá trình tốn thời gian để đọc và trích xuất thông tin văn bản từ hình ảnh. Có thể mất nhiều ngày để nhập dữ liệu từ một hình ảnh theo cách thủ công. Nhưng nhờ những tiến bộ trong công nghệ, chúng ta có thể dễ dàng trích xuất văn bản từ hình ảnh ngay lập tức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện OCR miễn phí và trích xuất văn bản từ hình ảnh bằng cách sử dụng trình chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến.

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến

Trích xuất văn bản từ hình ảnh bằng trình chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này là một công cụ dựa trên web trích xuất văn bản từ hình ảnh. Nó cho phép chuyển đổi hình ảnh của tài liệu được quét, PDF và các định dạng hình ảnh khác thành tệp văn bản có thể chỉnh sửa. Trình chuyển đổi của chúng tôi hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ và có thể chuyển đổi hình ảnh thành các tệp DOC, DOCX, MarkDown, PDFVăn bản. Ngoài ra, bạn có thể nhập hình ảnh bằng máy ảnh có sẵn hoặc từ một URL trực tiếp để thực hiện OCR và trích xuất văn bản.

Các bước để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến

  1. Tải lên hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng nút Duyệt tệp hoặc chỉ cần kéo và thả tệp hình ảnh.
  2. Nhấn nút Nhận dạng để bắt đầu quá trình nhận dạng.
  3. Chờ cho đến khi kết quả nhận dạng được hiển thị.
  4. Nhấn nút Tải xuống để tải xuống văn bản đã trích xuất hoặc chỉ cần sao chép văn bản đó vào khay nhớ tạm.

Trình chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Bạn có thể dễ dàng tích hợp công cụ chuyển đổi hình ảnh thành văn bản vào ứng dụng của mình và phát triển trình chuyển đổi OCR của riêng mình. Các nguyên tắc chuyển đổi hình ảnh thành văn bản bằng C#, Java, C++ hoặc API đám mây của chúng tôi được cung cấp trong các phần sau.

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong C#

Vui lòng làm theo các bước và mẫu mã dưới đây để trích xuất văn bản từ hình ảnh trong C#.

  1. Cài đặt Aspose.OCR for .NET trong ứng dụng của bạn.
  2. Sao chép mã bên dưới để chuyển đổi tệp hình ảnh thành văn bản:
// Initialize AsposeOCR recognition engine
Aspose.OCR.AsposeOcr recognitionEngine = new Aspose.OCR.AsposeOcr();

// Load and recognize an image
string result = recognitionEngine.RecognizeImage("source.png");

// Show results
Console.WriteLine(result);

Đọc OCR Image to Text and Spelling Correction in C# để biết thêm chi tiết.

Chuyển đổi hình ảnh sang văn bản Java

Vui lòng làm theo các bước và mẫu mã dưới đây để trích xuất văn bản từ hình ảnh trong Java.

  1. Cài đặt Aspose.OCR for Java trong ứng dụng của bạn.
  2. Sao chép mã bên dưới để chuyển đổi tệp hình ảnh thành văn bản:
// Initialize AsposeOCR recognition engine
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Load and recognize an image
String result = RecognizePage("source.png");

// Show results
System.out.println("Recognition result:\n" + result + "\n\n");

Đọc thêm về chuyển hình ảnh thành văn bản trong Java.

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong C++

Tương tự, sử dụng mẫu mã dưới đây và làm theo các bước để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản bằng C++.

  1. Cài đặt Aspose.OCR for C++ trong ứng dụng của bạn.
  2. Sao chép mã dưới đây để chuyển đổi tệp hình ảnh thành văn bản:
std::string image_path = "sample.png";

// Prepare buffer for result (in symbols, len_byte = len * sizeof(wchar_t))
const size_t len = 4096;
wchar_t buffer[len] = { 0 };

// Perform OCR
size_t size = aspose::ocr::page(image_path.c_str(), buffer, len);

//Print result
std::wcout << buffer << L"\n";

Đọc Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản bằng thư viện C++ OCR để biết thêm chi tiết.

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trên đám mây

Bạn cũng có thể sử dụng API đám mây của chúng tôi để thực hiện OCR và chuyển đổi tệp hình ảnh của mình thành tệp văn bản. Vui lòng truy cập trang Aspose.OCR Low Code APIs để biết thêm chi tiết.

Hình ảnh OCR thành văn bản - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể lấy giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện Aspose.OCR để đánh giá tính năng chuyển đổi hình ảnh thành văn bản mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Phần kết luận

Trình chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trực tuyến là một công cụ hữu ích để trích xuất văn bản từ hình ảnh một cách nhanh chóng và chính xác. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng bằng cách quét tài liệu thành văn bản có thể chỉnh sửa chỉ trong vài giây. Vì vậy, không cần phải gõ văn bản theo cách thủ công từng từ. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách hiệu quả để số hóa các tài liệu trên giấy, thì sử dụng công cụ chuyển đổi hình ảnh thành văn bản chắc chắn là cách phù hợp! Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm