Máy tính điểm trung bình trực tuyến

Máy tính điểm trung bình trực tuyến

Bài viết này giải thích cách tính điểm trung bình trực tuyến. Tính điểm trung bình hoặc CGPA có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức vì nó đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự tập trung. Hơn nữa, có thể có khả năng phạm sai lầm trong quá trình tính toán. Đó là nơi máy tính GPA hữu ích vì nó giúp bạn dễ dàng tính toán GPA hoặc CGPA của mình một cách chính xác và hiệu quả.

Cách tính điểm trung bình hoặc CGPA trực tuyến

  • Nhập tên của khóa học, điểm của bạn và các khoản tín dụng.
  • Tiếp theo, bạn có thể thêm một khóa học khác hoặc xóa khóa học cuối cùng.
  • Nó sẽ tính điểm trung bình ngay lập tức.
  • Nếu bạn thêm một học kỳ nữa và các khóa học của nó thì bạn cũng sẽ nhận được CGPA.

Máy tính GPA trực tuyến - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Bạn có thể nhúng tính năng tương tự vào ứng dụng của mình bằng cách làm việc với bất kỳ biến thể nào sau đây của API gốc. Bạn có thể khám phá bất kỳ trong số này theo sở thích của bạn:

Máy tính GPA miễn phí – Tài nguyên học tập

Bạn có thể xem các tài nguyên học tập khác nhau để làm việc với các tình huống học tập và trường hợp sử dụng khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể khám phá một số mẫu mã, ứng dụng trực tuyến và dữ liệu liên quan khác để hiểu rõ hơn về các tính năng.

Xem thêm