chuyển đổi-png-sang-eps-in-java

PNGEPS là hai định dạng hình ảnh phổ biến nhưng chúng có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. PNG là một định dạng raster. Nó rất tốt để lưu trữ hình ảnh chi tiết, chẳng hạn như ảnh chụp. Trong khi EPS là định dạng vector, nó rất phù hợp để lưu trữ hình ảnh cần được chia tỷ lệ theo các kích thước khác nhau mà không làm giảm chất lượng, chẳng hạn như logo và hình minh họa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PNG sang EPS trong Java.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. API chuyển đổi Java PNG sang EPS – Tải xuống miễn phí
 2. Chuyển đổi PNG sang EPS trong Java
 3. Chuyển đổi PNG sang EPS bằng FileStream
 4. Lưu PNG dưới dạng EPS bằng Hình ảnh được đệm
 5. Lưu PNG dưới dạng EPS bằng hình ảnh được đệm bằng luồng
 6. Chuyển đổi PNG sang EPS trực tuyến
 7. PNG sang EPS - Tài nguyên học tập miễn phí

API chuyển đổi Java PNG sang EPS – Tải xuống miễn phí

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Page for Java để chuyển đổi PNG sang EPS trong Java. Nó cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa và lưu tài liệu XPSEPS/PS, cũng như chuyển đổi chúng sang các định dạng khác như PDF và hình ảnh raster.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-page</artifactId>
  <version>23.8</version>
</dependency>

Chuyển đổi PNG sang EPS trong Java

Chúng ta có thể chuyển đổi file PNG sang hình ảnh EPS bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một thể hiện của lớp PsSaveOptions.
 2. Gọi phương thức saveImageAsEps() của lớp PsDocument để lưu hình ảnh dưới dạng tệp EPS.

Phương thức saveImageAsEps(string imageFilePath, string epsFilePath, PsSaveOptions options) của lớp PsDocument lấy đường dẫn tệp hình ảnh, đường dẫn tệp EPS và PsSaveOptions làm đối số.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang định dạng EPS trong Java.

// Đường dẫn tệp
String png = "C:\\Files\\circle.png";
String eps = "C:\\Files\\output.eps";

// Tạo các tùy chọn mặc định
PsSaveOptions options = new PsSaveOptions();

// Lưu hình ảnh JPEG vào tệp EPS
PsDocument.saveImageAsEps(png, eps, options);
Chuyển đổi PNG sang EPS trong Java

Chuyển đổi PNG sang EPS trong Java

Chuyển đổi PNG sang EPS bằng FileStream

Tương tự, chúng ta có thể chuyển đổi hình ảnh PNG thành hình ảnh EPS bằng cách sử dụng các đối tượng luồng đầu vào và đầu ra bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp PsSaveOptions.
 2. Đọc hình ảnh PNG bằng FileInputStream.
 3. Tạo một FileOutputStream EPS.
 4. Gọi phương thức saveImageAsEps() để lưu hình ảnh dưới dạng tệp EPS.

Phương thức saveImageAsEps(java.io.InputStream imageStream, java.io.OutputStream epsStream, PsSaveOptions options) của lớp PsDocument lấy các đối tượng luồng đầu vào và đầu ra cùng với PsSaveOptions làm đối số.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang định dạng EPS bằng Stream trong Java.

// Đường dẫn tệp
String png = "C:\\Files\\circle.png";
String eps = "C:\\Files\\output.eps";

// Tạo các tùy chọn mặc định
PsSaveOptions options = new PsSaveOptions();

// Tạo luồng đầu vào từ tệp hình ảnh
FileInputStream inputStream = new FileInputStream(png);

// Tạo luồng đầu ra cho tệp EPS
FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(eps);

// Lưu hình ảnh PNG vào tệp EPS
PsDocument.saveImageAsEps(inputStream, outputStream, options);

Chuyển đổi PNG sang EPS bằng hình ảnh đệm

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi PNG sang EPS bằng hình ảnh được đệm bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp PsSaveOptions.
 2. Tạo một đối tượng BufferedImage bằng phương thức ImageIO.read().
 3. Gọi phương thức saveImageAsEps() để lưu hình ảnh dưới dạng tệp EPS.

Phương thức saveImageAsEps(java.awt.image.BufferedImage image, string epsFilePath, PsSaveOptions options) của lớp PsDocument lấy BufferedImage, đường dẫn tệp EPS và PsSaveOptions làm đối số.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang định dạng EPS bằng cách sử dụng hình ảnh được đệm trong Java.

// Đường dẫn tệp
String png = "C:\\Files\\circle.png";
String eps = "C:\\Files\\output.eps";

// Tạo các tùy chọn mặc định
PsSaveOptions options = new PsSaveOptions();

// Tạo đối tượng BufferedImage từ tệp hình ảnh
BufferedImage bufferedImage = ImageIO.read(new File(png));

// Lưu hình ảnh PNG vào tệp EPS
PsDocument.saveImageAsEps(bufferedImage, eps, options);

Chuyển đổi PNG sang EPS bằng cách sử dụng hình ảnh và luồng đệm

Tương tự, chúng ta có thể chuyển đổi hình ảnh PNG sang EPS bằng cách sử dụng hình ảnh được đệm cùng với luồng đầu ra bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp PsSaveOptions.
 2. Khởi tạo đối tượng BufferedImage từ luồng tệp hình ảnh
 3. Tạo một FileOutputStream EPS.
 4. Gọi phương thức saveImageAsEps() để lưu hình ảnh dưới dạng tệp EPS.

Phương thức saveImageAsEps(java.awt.image.BufferedImage image, java.io.OutputStream epsStream, PsSaveOptions options) của lớp PsDocument lấy BufferedImage, đường dẫn tệp EPS và PsSaveOptions làm đối số.

Ví dụ về mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang định dạng EPS bằng cách sử dụng hình ảnh và luồng được đệm trong Java.

// Đường dẫn tệp
String png = "C:\\Files\\circle.png";
String eps = "C:\\Files\\output.eps";

// Tạo các tùy chọn mặc định
PsSaveOptions options = new PsSaveOptions();

// Tạo đối tượng BufferedImage từ tệp hình ảnh
BufferedImage bufferedImage = ImageIO.read(new FileInputStream(png));

// Tạo luồng đầu ra cho tệp EPS
FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(eps);

// Lưu hình ảnh PNG vào tệp EPS
PsDocument.saveImageAsEps(bufferedImage, outputStream, options);

Thư viện chuyển đổi PNG2EPS – Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện miễn phí mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Chuyển đổi PNG sang EPS trực tuyến

Bạn cũng có thể dùng thử ứng dụng [chuyển đổi PNG sang EPS] trực tuyến miễn phí của chúng tôi được phát triển bằng API trên. Nó là một công cụ lý tưởng cho những ai cần chuyển đổi tệp PNG sang EPS một cách nhanh chóng.

PNG sang PS – Tài nguyên học tập

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang định dạng EPS và khám phá các tính năng khác của thư viện bằng cách sử dụng các tài nguyên bên dưới:

Phần kết luận

Tóm lại, chúng ta đã học cách chuyển đổi PNG sang EPS trong Java. Chúng tôi đã sử dụng thư viện Aspose.Page dành cho Java, thư viện này cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để chuyển đổi hình ảnh PNG thành tài liệu EPS và chỉ yêu cầu một vài dòng mã. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng phát triển ứng dụng chuyển đổi PNG sang EPS của riêng mình trong Java. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm