Chuyển đổi XFA sang AcroForms

Biểu mẫu AcroForms so với XFA

AcroForms là các biểu mẫu có thể điền được sử dụng để tích hợp các trường biểu mẫu trong tài liệu PDF. Đó là công nghệ biểu mẫu ban đầu được Adobe áp dụng cho các tài liệu PDF bắt đầu từ đặc điểm kỹ thuật PDF 1.2. AcroForms cho phép thêm các trường biểu mẫu dưới dạng lớp phủ để thu thập dữ liệu từ người dùng cuối hoặc bất kỳ ai sử dụng tài liệu.

Sau đó, Adobe đã sử dụng các biểu mẫu XFA dựa trên XML (Kiến trúc biểu mẫu XML) như một phần của đặc tả PDF 1.5 sau khi mua lại Accelio (một nhà cung cấp dịch vụ). XFA đã sử dụng các khả năng của XML để phát triển biểu mẫu điện tử trong tài liệu PDF. Tuy nhiên, mặc dù là một công nghệ biểu mẫu điện tử mới hơn so với AcroForms, XFA có một số hạn chế bao gồm:

  • thiếu hỗ trợ JavaScript với các đối tượng PDF khác nhau,
  • Biểu mẫu XFA chỉ có thể được tạo bằng Adobe LiveCycle Forms Designer,
  • vấn đề tương thích với AcroForms,
  • thiếu chuyển đổi tự động từ AcroForms sang XFA,
  • khả năng truy cập hạn chế so với AcroForms,
  • yêu cầu kỹ năng của nhà phát triển để xây dựng các biểu mẫu,
  • và vân vân.

Do công nghệ AcroForms được coi là dễ tiếp cận và dễ sử dụng hơn nên phần sắp tới sẽ trình bày cách thực hiện chuyển đổi XFA sang AcroForms trong PDF theo cách lập trình bằng C# và Java.

Chuyển đổi XFA sang AcroForms

Có sẵn nhiều công cụ chuyển đổi XFA sang AcroForms cho phép bạn thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên, để tích hợp tính năng này trong ứng dụng .NET hoặc Java của bạn để chuyển đổi tự động, bạn có thể sử dụng Aspose.PDF.

Chuyển đổi XFA sang AcroForms trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi biểu mẫu XFA sang AcroForm bằng Aspose.PDF for .NET.

Mẫu mã sau đây chuyển đổi các biểu mẫu XFA trong PDF sang AcroForms bằng C#.

// Tải PDF bằng các biểu mẫu XFA
Document document = new Document("XFAFormPDF.pdf");

// Đặt loại trường biểu mẫu làm AcroForms tiêu chuẩn
document.Form.Type = FormType.Standard;

// Lưu tệp PDF kết quả bằng AcroForms
document.Save("XFA-to-AcroForms.pdf");

Chuyển đổi XFA sang AcroForms trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi XFA sang AcroForms bằng Aspose.PDF for Java.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi XFA sang AcroForms bằng Java.

// Tải PDF bằng các biểu mẫu XFA
Document doc = new Document("XFAFormsPDF.pdf");

// Đặt loại trường biểu mẫu làm AcroForms tiêu chuẩn
doc.getForm().setType(FormType.Standard);

// Lưu tệp PDF kết quả bằng AcroForms
doc.save("XFA-to-AcroForms.PDF");

Tìm hiểu thêm về Aspose.PDF

Bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.PDF bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm