Kết hợp JPG thành PDF bằng Python | Gộp các tệp JPG thành PDF

Kết hợp nhiều hình ảnh JPG thành một tài liệu PDF đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngữ cảnh, từ việc tạo album ảnh đến việc biên soạn tài liệu cho các bài thuyết trình và chia sẻ với người khác. Trong hướng dẫn này với ví dụ mã nguồn, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua toàn bộ quá trình, từ thiết lập môi trường đến thực thi mã nguồn. Đến cuối bài viết này, bạn sẽ có được hiểu biết vững về cách kết hợp các hình ảnh JPG thành tài liệu PDF bằng Python.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Thư viện Python để kết hợp JPG thành PDF
 2. Kết hợp nhiều ảnh JPG thành PDF trong Python
 3. Ví dụ mã nguồn hoàn chỉnh
 4. Kết hợp JPG thành PDF trực tuyến
 5. Tài nguyên miễn phí

Thư viện Python để kết hợp JPG thành PDF

Aspose.PDF là một thư viện đa năng cho phép các nhà phát triển tạo, thao tác và chuyển đổi tệp PDF trong ứng dụng của họ. Nó hỗ trợ một loạt các tính năng, bao gồm cả thay đổi văn bản, chèn hình ảnh và ghép nối tài liệu. Để kết hợp các hình ảnh JPG thành PDF, chúng ta sẽ sử dụng Aspose.PDF cho Python. Nó cho phép các nhà phát triển Python tận dụng những tính năng này để làm việc với tài liệu PDF theo cách tự động hóa.

Thiết lập môi trường

Trước khi chúng ta đi sâu vào mã nguồn, hãy đảm bảo rằng chúng ta đã thiết lập môi trường phù hợp cho dự án của mình. Để mục đích này, chúng ta cần:

 • Python 3.6 trở lên
 • pip (trình cài đặt gói Python)
 • Thư viện Aspose.PDF cho Python

Cài đặt Aspose.PDF cho Python

Vui lòng tải xuống gói từ trang tải xuống hoặc cài đặt từ PyPI bằng cách chạy lệnh pip sau trong cửa sổ console:

pip install aspose-pdf

Điều này sẽ tải xuống và cài đặt thư viện Aspose.PDF và các phụ thuộc của nó.

Kết hợp nhiều ảnh JPG thành PDF trong Python

Chúng ta có thể dễ dàng kết hợp nhiều ảnh JPG thành một tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

1. Tải ảnh JPG từ Thư mục

Đầu tiên, chúng ta cần tải các hình ảnh JPG mà chúng ta muốn ghép vào PDF. Chúng ta có thể sử dụng các thư viện có sẵn của Python để đọc ảnh từ hệ thống tệp.

import os

# Thư mục chứa các ảnh JPG
image_directory = "đường/dẫn/đến/các/ảnh/của/bạn"

# Lấy danh sách các tệp JPG trong thư mục
image_files = [f for f in os.listdir(image_directory) if f.endswith('.jpg')]

2. Thêm các ảnh đã tải vào PDF

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một tài liệu PDF mới và thêm mỗi ảnh JPG vào một trang riêng biệt. Aspose.PDF cho phép chúng ta thêm các hình ảnh vào trang PDF bằng cách sử dụng phương thức page.paragraphs.add().

# Tạo tài liệu PDF và thêm ảnh vào đó
doc = Document()
page = doc.pages.add()

# Thêm ảnh vào trang
for img in image_files:
  # Tạo một đối tượng ảnh
  image = Image()
  
  # Đặt luồng tệp ảnh
  image.file =

 image_directory + img
  
  # Thêm ảnh vào bộ sưu tập đoạn văn của trang
  page.paragraphs.add(image)

Đoạn mã này lặp lại qua mỗi tệp JPG, thêm một trang mới vào tài liệu PDF và chèn ảnh vào trang.

3. Lưu tài liệu PDF cuối cùng

Cuối cùng, sau khi thêm tất cả các ảnh, chúng ta lưu tài liệu PDF. Phương thức document.save() viết tài liệu vào một tệp được chỉ định.

# Lưu tài liệu
doc.save("merged-jpgs-to-PDF.pdf")

Kết hợp JPG thành PDF - Ví dụ mã nguồn hoàn chỉnh

Dưới đây là mã nguồn hoàn chỉnh để kết hợp các hình ảnh JPG thành PDF:

Nhận Giấy phép Miễn phí!

Ghé thăm trang Giấy phép Tạm thời của chúng tôi để nhận một giấy phép miễn phí, không hạn chế và trải nghiệm đầy đủ khả năng của Aspose.PDF cho Python mà không có bất kỳ hạn chế nào!

Kết hợp JPG thành PDF Trực tuyến

Ngoài ra, bạn có thể ghép các hình ảnh JPG của mình vào một tài liệu PDF trực tuyến miễn phí bằng ứng dụng web gộp JPG thành PDF này.

Kết hợp JPG thành PDF – Tài nguyên Miễn phí

Ngoài việc kết hợp các hình ảnh JPG vào một tài liệu PDF, học cách tạo, thao tác và chuyển đổi tài liệu PDF. Khám phá các tính năng khác của Aspose.PDF cho Python bằng các tài nguyên được cung cấp dưới đây:

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá cách kết hợp các hình ảnh JPG thành một tài liệu PDF bằng Aspose.PDF cho Python. Thư viện Aspose.PDF cung cấp một API mạnh mẽ cho phép tùy chỉnh và kiểm soát tài liệu PDF kết quả. Bằng cách tuân theo các bước được trình bày trong hướng dẫn này, bạn sẽ có thể thêm nhiều hình ảnh JPG vào một tài liệu PDF duy nhất một cách hiệu quả và tùy chỉnh đầu ra để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Cho dù bạn đang tạo album ảnh, biên soạn tài liệu cho các bài thuyết trình hay lưu trữ hình ảnh, Aspose.PDF cho Python cung cấp các công cụ bạn cần để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết qua diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm