Chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi PNG, JPG hoặc các tệp hình ảnh khác sang tài liệu PDF. Điều này có thể hữu ích trong các tình huống như chuyển đổi các trang đã quét của hóa đơn sang PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi hình ảnh sang định dạng PDF trong C#. Chúng tôi cũng sẽ chứng minh việc chuyển đổi nhiều hình ảnh sang PDF theo chương trình.

C# Image to PDF Converter API - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi hình ảnh sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for .NET. Đây là một API PDF mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các tệp PDF từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, nó cung cấp khả năng chuyển đổi qua lại các tệp PDF có độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong C#

Đầu tiên chúng ta hãy xem cách chuyển đổi một hình ảnh sang tệp PDF trong C#. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang PDF trong C#.

// Tạo một tài liệu mới
Document doc = new Document();

// Đường dẫn của tệp hình ảnh
string imageFile = @"aspose.png";

// Thêm một trang vào bộ sưu tập tài liệu
var page = doc.Pages.Add();

// Tải hình ảnh vào luồng
FileStream imageStream = new FileStream(imageFile, FileMode.Open);

// Đặt lề để hình ảnh vừa vặn, v.v.
page.PageInfo.Margin.Bottom = 0;
page.PageInfo.Margin.Top = 0;
page.PageInfo.Margin.Left = 0;
page.PageInfo.Margin.Right = 0;
page.CropBox = new Aspose.Pdf.Rectangle(0, 0, 400, 400);

// Tạo một đối tượng hình ảnh
Image image1 = new Image();

// Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập đoạn văn của phần
page.Paragraphs.Add(image1);

// Đặt luồng tệp hình ảnh
image1.ImageStream = imageStream; 

// Lưu tệp PDF kết quả
doc.Save("image-to-pdf.pdf");

Chuyển đổi nhiều hình ảnh sang PDF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi nhiều hình ảnh thành một tệp PDF duy nhất trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy việc chuyển đổi nhiều hình ảnh thành một tệp PDF duy nhất trong C#.

// Tạo một tài liệu mới
Document doc = new Document();

// Truy cập các tệp hình ảnh trong thư mục
string[] fileList = Directory.GetFiles(@"D:/images/");

foreach (String file in fileList)
{
  // Thêm một trang vào bộ sưu tập tài liệu
  var page = doc.Pages.Add();

  // Tải hình ảnh vào luồng
  FileStream imageStream = new FileStream(file, FileMode.Open);

  // Đặt lề để hình ảnh vừa vặn, v.v.
  page.PageInfo.Margin.Bottom = 0;
  page.PageInfo.Margin.Top = 0;
  page.PageInfo.Margin.Left = 0;
  page.PageInfo.Margin.Right = 0;
  page.CropBox = new Pdf.Rectangle(0, 0, 400, 400);

  // Tạo một đối tượng hình ảnh
  Image image1 = new Image();

  // Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập đoạn văn của phần
  page.Paragraphs.Add(image1);

  // Đặt luồng tệp hình ảnh
  image1.ImageStream = imageStream;
}

// Lưu tệp PDF kết quả
doc.Save("multiple-images-to-pdf.pdf");

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF C# - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang PDF mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

C# .NET PDF API - Đọc thêm

Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.PDF for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh sang định dạng PDF trong C#. Ngoài ra, bạn đã thấy cách chuyển đổi nhiều hình ảnh thành một tệp PDF duy nhất theo lập trình. Do đó, bạn có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ loại hình ảnh sang PDF nào trong ứng dụng của mình.

Xem thêm