Chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong Java

PDF là định dạng được sử dụng rộng rãi để chia sẻ và in tài liệu. Bạn thường thích chuyển đổi các tệp sang định dạng PDF trước khi gửi chúng cho người khác. Trong một số trường hợp, các hình ảnh như PNGJPG cũng được yêu cầu chuyển đổi sang tài liệu PDF. Do đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một hình ảnh sang định dạng PDF trong Java. Chúng tôi cũng sẽ chứng minh việc chuyển đổi nhiều hình ảnh sang PDF theo chương trình.

Java Image to PDF Converter API - Tải xuống miễn phí

Aspose.PDF dành cho Java là một API thao tác PDF mà bạn có thể sử dụng để tạo, sửa đổi và xử lý các tệp PDF. Hơn nữa, công cụ chuyển đổi chất lượng cao cho phép bạn chuyển đổi PDF và các tài liệu khác một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 

Sự phụ thuộc

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong Java

Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách chuyển đổi hình ảnh sang tệp PDF trong Java. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần chuyển đổi từng hình ảnh thành một tệp PDF riêng biệt. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang PDF trong Java.

// Tạo một tài liệu mới
Document doc = new Document();

// Đường dẫn của tệp hình ảnh
String imageFile = "aspose.png";

// Thêm một trang vào bộ sưu tập tài liệu
Page page = doc.getPages().add();

// Tải hình ảnh vào luồng
java.io.FileInputStream imageStream = new java.io.FileInputStream(new java.io.File("1.jpeg"));

// Đặt lề để hình ảnh vừa vặn, v.v.
page.getPageInfo().getMargin().setBottom(0);
page.getPageInfo().getMargin().setTop(0);
page.getPageInfo().getMargin().setLeft(0);
page.getPageInfo().getMargin().setRight(0);
page.setCropBox(new com.aspose.pdf.Rectangle(0, 0, 400, 400));

// Tạo một đối tượng hình ảnh
Image image1 = new Image();

// Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập đoạn văn của phần
page.getParagraphs().add(image1);

// Đặt luồng tệp hình ảnh
image1.setImageStream(imageStream); 

// Lưu tệp PDF kết quả
doc.save("image-to-pdf.pdf");

Chuyển đổi nhiều hình ảnh sang PDF trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi nhiều hình ảnh thành một tệp PDF duy nhất trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy việc chuyển đổi nhiều hình ảnh thành một tệp PDF duy nhất trong Java.

// Tạo một tài liệu mới
Document doc = new Document();

// Thư mục hình ảnh
File imageDir = new File("D:\\images\\");

for(File image: imageDir.listFiles()) {
	// Thêm một trang vào bộ sưu tập tài liệu
	Page page = doc.getPages().add();

	// Tải hình ảnh vào luồng
	 java.io.FileInputStream imageStream = new java.io.FileInputStream(new java.io.File(image.getPath()));

	// Đặt lề để hình ảnh vừa vặn, v.v.
	page.getPageInfo().getMargin().setBottom(0);
	page.getPageInfo().getMargin().setTop(0);
	page.getPageInfo().getMargin().setLeft(0);
	page.getPageInfo().getMargin().setRight(0);
	page.setCropBox(new com.aspose.pdf.Rectangle(0, 0, 400, 400));

	// Tạo một đối tượng hình ảnh
	Image image1 = new Image();

	// Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập đoạn văn của phần
	page.getParagraphs().add(image1);

	// Đặt luồng tệp hình ảnh
	image1.setImageStream(imageStream); 			
}

// Lưu tệp PDF kết quả
doc.save("images-to-pdf.pdf");

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF Java - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang PDF mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Java PDF API - Đọc thêm

Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.PDF dành cho Java bằng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh sang định dạng PDF trong Java. Ngoài ra, bạn đã thấy cách chuyển đổi nhiều hình ảnh thành một tệp PDF duy nhất theo lập trình. Do đó, bạn có thể dễ dàng thực hiện bất kỳ loại chuyển đổi hình ảnh sang PDF nào trong ứng dụng của mình.

Xem thêm