Chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python | Chuyển đổi JPG thành PDF

Bạn có cảm thấy mệt mỏi khi phải chuyển đổi thủ công hình ảnh JPG sang tệp PDF không? Bạn có muốn tự động hóa quá trình này bằng Python không? Đừng tìm đâu xa! Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python.

Chúng tôi thường thích định dạng PDF để chia sẻ hoặc lưu trữ dữ liệu và thông tin vì nó duy trì bố cục và định dạng ban đầu. Hơn nữa, chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh JPG sang PDF khi cần thiết. Tài liệu PDF an toàn hơn và có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, đó là lý do tại sao chúng là lựa chọn tuyệt vời để chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Hãy đi sâu vào chuyển đổi hình ảnh JPG thành tài liệu PDF.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Thư viện chuyển đổi Python JPG sang PDF
 2. Chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python
 3. Chuyển đổi JPG sang PDF: Một phương pháp thay thế
 4. Chuyển đổi JPG sang PDF trực tuyến
 5. Tài nguyên miễn phí

Thư viện Python để chuyển đổi JPG sang PDF

Để chuyển đổi JPG thành tài liệu PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Python. Đây là một thư viện mạnh mẽ và giàu tính năng cho phép các nhà phát triển chuyển đổi hình ảnh JPG sang tệp PDF một cách hiệu quả một cách dễ dàng. Với API trực quan và chức năng mở rộng, Aspose.PDF cho phép bạn chuyển đổi liền mạch các định dạng hình ảnh khác nhau, bao gồm JPEG, PNGBMP, thành tài liệu PDF chất lượng cao.

Vui lòng tải xuống các gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng các lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

> pip install aspose-pdf

Chuyển đổi JPG thành PDF bằng Python

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ hình ảnh JPG nào sang tài liệu PDF bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Thêm một trang trống mới vào bộ sưu tập Trang tài liệu.
 3. Tạo một thể hiện của lớp Hình ảnh.
 4. Đặt thuộc tính Image.file.
 5. Thêm một hình ảnh vào trang.
 6. Cuối cùng, lưu tài liệu bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi hình ảnh JPG thành tài liệu PDF bằng Python.

# Đường dẫn của tập tin hình ảnh
path = "Aspose.jpg"
output_path = "ImagetoPDF.pdf"

# Khởi tạo tài liệu PDF mới
doc = pdf.Document()

# Thêm trang trống vào tài liệu trống
page = doc.pages.add()

# Tạo đối tượng hình ảnh
image = pdf.Image()
image.file = path

# Thêm hình ảnh trên một trang
page.paragraphs.add(image)

# Lưu tệp PDF đầu ra
doc.save(output_path)
Chuyển đổi JPG thành PDF bằng Python

Chuyển đổi JPG thành PDF bằng Python

Chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python - Phương pháp thay thế

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi JPG thành tài liệu PDF bằng Stream bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Tải hình ảnh vào luồng.
 3. Thêm một trang trống mới vào bộ sưu tập Trang tài liệu.
 4. Tạo một thể hiện của lớp Hình ảnh.
 5. Gán luồng hình ảnh cho thuộc tính dòng hình ảnh của đối tượng lớp Hình ảnh.
 6. Tùy chọn chỉ định kích thước trang, lề và hộp cắt trang.
 7. Sau đó, thêm một hình ảnh vào trang.
 8. Cuối cùng, lưu tài liệu bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi hình ảnh JPG thành tài liệu PDF bằng luồng trong Python.

# Đường dẫn của tập tin hình ảnh
data_dir = "D:\\Files\\"
image_file = data_dir + "aspose-image.jpg"

# Khởi tạo một tài liệu PDF mới
doc = pdf.Document()

# Tải hình ảnh vào luồng
with open(image_file, "rb") as image_stream:
  # Thêm một trang trống
  page = doc.pages.add()
  
  # Tạo đối tượng hình ảnh
  image1 = pdf.Image()

  # Đặt luồng tệp hình ảnh
  image1.image_stream = image_stream
    
  # Đặt kích thước và lề trang
  page.page_info.margin.bottom = 0
  page.page_info.margin.top = 0
  page.page_info.margin.right = 0
  page.page_info.margin.left = 0
  page.crop_box = image1.bitmap_size
  
  # Thêm hình ảnh vào trang
  page.paragraphs.add(image1)

  # Lưu tệp PDF đầu ra
  output_path = data_dir + "ImagetoPDF_stream.pdf"
  doc.save(output_path)
Chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python - Phương pháp thay thế

Chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python - Phương pháp thay thế

Bắt đầu chuyển đổi JPG sang PDF miễn phí!

Truy cập trang Giấy phép tạm thời của chúng tôi để nhận giấy phép miễn phí, không hạn chế và mở khóa toàn bộ tiềm năng của Aspose.PDF dành cho Python mà không có giới hạn!

Chuyển đổi JPG sang PDF trực tuyến

Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PDF trực tuyến bằng cách sử dụng ứng dụng web chất lượng cao và trình chuyển đổi JPG sang PDF miễn phí của chúng tôi. Ứng dụng web này được phát triển bằng cách sử dụng cùng một thư viện mạnh mẽ, cho phép bạn chuyển đổi tệp JPG sang định dạng PDF mà không cần bất kỳ cài đặt hoặc mã hóa nào. Chỉ cần tải lên tệp JPG của bạn và tải xuống tệp PDF kết quả trong vài giây!

JPG sang PDF – Tài nguyên miễn phí

Bên cạnh việc chuyển đổi JPG sang PDF, hãy tìm hiểu thêm về cách tạo, thao tác và chuyển đổi tài liệu PDF cũng như khám phá nhiều tính năng khác của thư viện bằng cách sử dụng các tài nguyên bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng tích hợp tính năng này vào các ứng dụng Python của mình và phát triển công cụ chuyển đổi JPG sang PDF của riêng mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm