Chuyển đổi Latex sang PDF trong Java

LaTeX cung cấp phương pháp tạo tài liệu bằng các thẻ đánh dấu khác nhau. Nó thường được sử dụng để tạo các bài báo nghiên cứu và các tài liệu giáo dục khác nhau. Vì định dạng PDF được sử dụng rất nhiều trong kinh doanh, đầu ra của LaTeX được tạo dưới dạng PDF trong hầu hết các trường hợp. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp LaTeX sang PDF theo lập trình trong Java.

API chuyển đổi Java LaTeX sang PDF - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi LaTeX sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Java. Nó là một API thao tác PDF mà bạn có thể sử dụng để tạo và xử lý các tệp PDF. Ngoài ra, nó còn cung cấp một trình chuyển đổi tài liệu chất lượng cao để chuyển đổi các tệp PDF và nhiều tài liệu khác sang định dạng PDF. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 

Sự phụ thuộc

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Các bước chuyển đổi LaTeX sang PDF trong Java

Aspose.PDF for Java chỉ yêu cầu bạn thực hiện một vài bước để chuyển đổi tệp LaTeX sang PDF, được đưa ra bên dưới.

 • Đầu tiên, tải tệp LaTeX từ đĩa.
 • Sau đó, lưu nó dưới dạng PDF vào thư mục mong muốn.

Phần bên dưới mô tả (các) lớp và (các) phương pháp nào của Aspose.PDF for Java mà chúng ta cần sử dụng để chuyển đổi LaTeX sang PDF.

Chuyển đổi tệp LaTeX sang PDF trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp LaTeX sang PDF trong Java.

 • Đầu tiên, tạo một đối tượng của lớp TeXLoadOptions.
 • Sau đó, tạo một đối tượng của lớp Document và khởi tạo nó bằng đường dẫn của tệp LaTeX và đối tượng TeXLoadOptions.
 • Cuối cùng, lưu tệp LaTeX dưới dạng PDF bằng phương pháp Document.save (String).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp LaTeX sang PDF trong Java.

// Tạo tùy chọn tải cho tệp LaTeX
TeXLoadOptions options = new TeXLoadOptions();

// Tạo đối tượng Tài liệu để tải tệp LaTeX
Document document = new Document("file.tex", options);

// Lưu tài liệu PDF đầu ra
document.save("LaTeX-to-PDF.pdf");

LaTeX to PDF Java Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể chuyển đổi tệp LaTeX sang PDF mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Java PDF API - Đọc thêm

Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.PDF for Java bằng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp LaTeX sang định dạng PDF trong Java. Bạn có thể chỉ cần tích hợp mẫu mã được cung cấp và thực hiện chuyển đổi LaTeX sang PDF trong các ứng dụng của mình.

Xem thêm