Latex sang Word Java

TEX là một định dạng được sử dụng rộng rãi để sắp chữ các bài báo, sách và các ấn phẩm khác. Một tệp TEX bao gồm các thẻ khác nhau để chèn văn bản, đồ họa, phương trình toán học, ký hiệu, v.v. Hầu hết các trình chỉnh sửa TEX đều tạo đầu ra của tệp TEX dưới dạng tài liệu PDF. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo tài liệu Word từ tệp TEX. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp LaTeX (.tex) sang định dạng Word bằng Java.

API chuyển đổi Java LaTeX sang Word

Để chuyển đổi các tệp LaTeX sang định dạng Word DOCX, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Java. Nó là một API thao tác PDF mạnh mẽ để tạo, sửa đổi hoặc chuyển đổi các tài liệu PDF. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.6</version>
</dependency>

Chuyển đổi tệp LaTeX TEX sang DOCX trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp LaTeX TEX sang định dạng Word DOCX bằng Java.

 • Tạo một thể hiện của lớp TeXLoadOptions.
 • Sử dụng lớp Document để tải tệp TEX bằng cách chuyển đường dẫn của nó và đối tượng TeXLoadOptions.
 • Chuyển đổi TEX sang DOCX bằng phương thức Document.save (String, SaveFormat) và chuyển đường dẫn tệp đầu ra và SaveFormat.DocX làm tham số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp LaTeX sang định dạng Word DOCX.

// Tạo đối tượng TeXLoadOptions
TeXLoadOptions options = new TeXLoadOptions();

// Tạo đối tượng tài liệu
Document pdfDocument = new Document("document.tex", options);

// Chuyển đổi TEX sang DOCX 
pdfDocument.save("TeXToPDF_out.docx", SaveFormat.DocX); 

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp LaTeX sang định dạng Word bằng Java. Bạn có thể dễ dàng nhúng mã vào các ứng dụng Java của mình để tự động chuyển đổi TEX sang DOCX. Để khám phá thêm về Aspose.PDF dành cho Java, hãy truy cập tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm