PDF đã trở thành một trong những định dạng tệp thống trị vì hỗ trợ đa nền tảng. Do bố cục nhất quán của các tài liệu PDF trên các thiết bị không đồng nhất, mọi người thường thích chuyển đổi tài liệu sang PDF trước khi chia sẻ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, các tệp PDF cần được chuyển đổi thành một số định dạng tệp khác. Chuyển đổi PDF sang SVG được áp dụng rộng rãi trong các tình huống khác nhau, tức là để nhúng nội dung của tài liệu PDF vào các trang web. Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp PDF sang SVG bằng C#.

Chuyển đổi C# PDF sang SVG với .NET API - Tải xuống miễn phí

Aspose.PDF dành cho .NET là một API thao tác PDF cho phép bạn tạo mới và xử lý các tệp PDF hiện có từ bên trong các ứng dụng .NET. Ngoài ra, API còn cho phép bạn chuyển đổi các tệp PDF sang SVG với độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó qua NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf 

Chuyển đổi tệp PDF sang SVG trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi một tệp PDF sang SVG trong C# bằng Aspose.PDF for .NET.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PDF sang SVG bằng C#.

// Mở tài liệu
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Khởi tạo một đối tượng của SvgSaveOptions
SvgSaveOptions saveOptions = new SvgSaveOptions();

// Lưu PDF dưới dạng tệp SVG
pdfDocument.Save("output.svg", saveOptions);

Chuyển đổi C# PDF sang SVG với các tùy chọn bổ sung

Aspose.PDF for .NET cũng cung cấp một số tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi PDF sang SVG trong C#. Đối với điều này, API cung cấp lớp SvgSaveOptions chứa các tùy chọn sau.

Sau đây là các bước để tùy chỉnh chuyển đổi PDF sang SVG bằng lớp SvgSaveOptions.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PDF sang SVG với các tùy chọn bổ sung bằng cách sử dụng C#.

// Mở tài liệu
Document pdfDocument = new Document("Document.pdf");

// Khởi tạo một đối tượng của SvgSaveOptions
SvgSaveOptions saveOptions = new SvgSaveOptions();

// Không nén hình ảnh SVG vào kho lưu trữ Zip
saveOptions.CompressOutputToZipArchive = false;

// Lưu PDF dưới dạng tệp SVG
pdfDocument.Save("output.svg", saveOptions);

.NET PDF to SVG Converter - Nhận giấy phép API miễn phí

Trong trường hợp bạn muốn dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PDF sang định dạng SVG trong C#. Hơn nữa, các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi PDF sang SVG đã được thảo luận với mẫu mã. Bạn có thể khám phá thêm về C# PDF API bằng tài liệu.

Xem thêm