aspose-pdf-for-cpp

Trong nhiều trường hợp, cần phải chuyển đổi PDF sang DOC để làm cho văn bản chỉ đọc trong PDF có thể chỉnh sửa được. Do đó, bạn có thể sửa đổi nội dung của tệp DOC đã chuyển đổi và sau đó lưu nó dưới dạng PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PDF sang DOC theo cách lập trình trong C ++.

Thư viện C ++ để chuyển đổi PDF sang DOC - Tải xuống miễn phí

Aspose.PDF cho C ++ cho phép bạn đọc và chuyển đổi tài liệu PDF sang định dạng tệp Microsoft Word. Các nhà phát triển ứng dụng C ++ có thể sử dụng thư viện này để viết các chương trình có thể thao tác các tài liệu PDF mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác. Bạn có thể cài đặt thư viện thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ [tải xuống](https://downloads.aspose.com/pdf / cpp) phần.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Chuyển đổi PDF sang DOC bằng C ++

Aspose.PDF cho C ++ cho phép bạn chuyển đổi định dạng PDF sang DOC trong một vài dòng mã. Lớp Tài liệu cho phép bạn đọc tệp PDF từ đĩa hoặc luồng và phương pháp Tài liệu-> Lưu được sử dụng để lưu PDF ở định dạng DOC. Bạn có thể sử dụng kiểu liệt kê SaveFormat để chỉ định định dạng tệp đầu ra. Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PDF sang DOC trong C ++.

auto doc = MakeObject<Document>(u"input.pdf");
doc->Save(u"out.doc", SaveFormat:: Doc);

C ++ PDF to DOC Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể dùng thử Aspose.PDF cho C ++ mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, Aspose.PDF for C ++ cho phép bạn chuyển đổi tệp PDF sang một số định dạng tệp khác mà bạn không phải lo lắng về kiến trúc tài liệu cơ bản của định dạng tệp nguồn và đầu ra. Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp PDF sang DOC trong C ++. Tải xuống bản sao miễn phí của Aspose.PDF cho C ++ và bắt đầu ngay bằng cách làm theo hướng dẫn dành cho nhà phát triển chi tiết từ tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm