Chuyển XML sang PDF

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi XML sang PDF theo lập trình bằng Java. Tính năng này có thể hữu ích để tạo các tệp PDF động từ XML. Hơn nữa, bài viết cũng cung cấp lược đồ XML hoàn chỉnh được sử dụng để tạo tài liệu PDF.

API chuyển đổi Java XML sang PDF

Để tạo tệp PDF từ XML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Java. API được thiết kế để tạo, xử lý và chuyển đổi động các tệp PDF từ bên trong các ứng dụng Java. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.6</version>
</dependency>

Lược đồ hỗ trợ cho XML sang PDF

Aspose.PDF dành cho Java cung cấp lược đồ XML để xác định cấu trúc của tài liệu PDF. Bạn có thể tìm thấy lược đồ XML hoàn chỉnh tại đây.

Chuyển đổi XML sang PDF trong Java

Hãy cùng xem cách chuyển đổi một XML nhất định sang PDF bằng Aspose.PDF for Java. Thông thường, bạn sẽ có tài liệu XML chứa dữ liệu ứng dụng. Trong trường hợp này, trước tiên bạn sẽ chuyển đổi nó sang XML tương thích với Aspose.PDF bằng cách sử dụng XSLT. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu.

Sau đây là dữ liệu XML mẫu mà chúng tôi cần chuyển đổi sang tài liệu PDF.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Contents>
 <Content>Hello World!</Content>
</Contents>

Để làm cho dữ liệu này tương thích với Aspose.PDF XML, chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi XSLT. Đối với điều này, chúng tôi sẽ xác định một mẫu trong tệp biểu định kiểu XSLT, như được hiển thị bên dưới.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="text()"/>
  <xsl:template match="/Contents">
  <html>
   <Document xmlns="Aspose.Pdf" IsAutoHyphenated="false">
    <PageInfo>
     <DefaultTextState Font = "Helvetica" FontSize="8" LineSpacing="4"/>
     <Margin Left="5cm" Right="5cm" Top="3cm" Bottom="15cm" />
    </PageInfo>
    <Page id="mainSection">
     <TextFragment>
      <TextSegment>
       <xsl:value-of select="Content"/>
      </TextSegment>
     </TextFragment>
    </Page>
   </Document>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Khi bạn đã tạo tệp mẫu, bạn có thể tiến hành chuyển đổi XML sang PDF theo các bước bên dưới.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp XML sang PDF bằng Java.

// Tạo tài liệu PDF mới
com.aspose.pdf.Document pdfDocument = new com.aspose.pdf.Document();

// Chuyển đổi và liên kết XML
pdfDocument.bindXml( "data.xml", "stylesheet.xslt");

// Tạo PDF từ XML
pdfDocument.save( "generated-pdf.pdf");

PDF đã tạo

Chuyển XML sang PDF trong Java

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi XML sang PDF bằng Java. Bạn có thể tích hợp tính năng này trong các ứng dụng Java của mình để tạo tệp PDF từ XML. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Java PDF API bằng cách sử dụng tài liệu cũng như các mẫu mã nguồn có sẵn trên GitHub. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm