PDF nhiều cột được sử dụng cho nhiều loại ấn phẩm khác nhau như tạp chí, báo, bài báo nghiên cứu, v.v. Trong khi làm việc với tự động hóa PDF, bạn có thể gặp trường hợp bạn cần tạo PDF nhiều cột theo lập trình. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo tệp PDF nhiều cột bằng C#.

API C# để tạo tệp PDF nhiều cột

Aspose.PDF dành cho .NET là một API mạnh mẽ và giàu tính năng để tạo và thao tác các tài liệu PDF. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để tạo tệp PDF nhiều cột bằng C#. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF

Tạo PDF nhiều cột bằng C#

Aspose.PDF for .NET giúp bạn tạo tệp PDF nhiều cột dễ dàng hơn. Các bước sau đây tạo một tệp PDF nhiều cột từ đầu.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo tệp PDF hai cột bằng C#.

// Để có các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-pdf/Aspose.PDF-for-.NET
// Tạo tài liệu
Document doc = new Document();

// Chỉ định thông tin lề trái cho tệp PDF
doc.PageInfo.Margin.Left = 40;
// Chỉ định thông tin lề Phải cho tệp PDF
doc.PageInfo.Margin.Right = 40;

// Thêm trang
Page page = doc.Pages.Add();

// Tạo một đối tượng đồ thị
Aspose.Pdf.Drawing.Graph graph1 = new Aspose.Pdf.Drawing.Graph(500, 2);
// Thêm biểu đồ vào bộ sưu tập paraphraphs của đối tượng phần
page.Paragraphs.Add(graph1);

// Chỉ định tọa độ cho đường
float[] posArr = new float[] { 1, 2, 500, 2 };
Aspose.Pdf.Drawing.Line l1 = new Aspose.Pdf.Drawing.Line(posArr);
graph1.Shapes.Add(l1);

// Tạo biến chuỗi với văn bản chứa thẻ HTML
string s = "<font face=\"Times New Roman\" size=4>" +
"<strong> How to Steer Clear of money scams</<strong> "
+ "</font>";

// Tạo đoạn văn bản và khởi tạo nó
HtmlFragment heading_text = new HtmlFragment(s);
page.Paragraphs.Add(heading_text);

// Tạo một hộp nổi
Aspose.Pdf.FloatingBox box = new Aspose.Pdf.FloatingBox();

// Thêm bốn cột trong phần
box.ColumnInfo.ColumnCount = 2;
// Đặt khoảng cách giữa các cột
box.ColumnInfo.ColumnSpacing = "5";
// Đặt chiều rộng cột
box.ColumnInfo.ColumnWidths = "250 250";

// Tạo một đoạn văn bản mới
TextFragment text1 = new TextFragment("By A Googler (The Official Google Blog)");
text1.TextState.FontSize = 8;
text1.TextState.LineSpacing = 2;
box.Paragraphs.Add(text1);
text1.TextState.FontSize = 10;
text1.TextState.FontStyle = FontStyles.Italic;

// Tạo một đối tượng đồ thị to draw a line
Aspose.Pdf.Drawing.Graph graph2 = new Aspose.Pdf.Drawing.Graph(50, 10);

// Chỉ định tọa độ cho đường
float[] posArr2 = new float[] { 1, 10, 100, 10 };
Aspose.Pdf.Drawing.Line l2 = new Aspose.Pdf.Drawing.Line(posArr2);
graph2.Shapes.Add(l2);

// Thêm dòng vào bộ sưu tập đoạn của đối tượng phần
box.Paragraphs.Add(graph2);

// Tạo một đoạn văn bản mới
TextFragment text2 = new TextFragment(@"Sed augue tortor, sodales id, luctus et, pulvinar ut, eros. Suspendisse vel dolor. Sed quam. Curabitur ut massa vitae eros euismod aliquam. Pellentesque sit amet elit. Vestibulum interdum pellentesque augue. Cras mollis arcu sit amet purus. Donec augue. Nam mollis tortor a elit. Nulla viverra nisl vel mauris. Vivamus sapien. nascetur ridiculus mus. Nam justo lorem, aliquam luctus, sodales et, semper sed, enim Nam justo lorem, aliquam luctus, sodales et,nAenean posuere ante ut neque. Morbi sollicitudin congue felis. Praesent turpis diam, iaculis sed, pharetra non, mollis ac, mauris. Phasellus nisi ipsum, pretium vitae, tempor sed, molestie eu, dui. Duis lacus purus, tristique ut, iaculis cursus, tincidunt vitae, risus. Sed commodo. *** sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam justo lorem, aliquam luctus, sodales et, semper sed, enim Nam justo lorem, aliquam luctus, sodales et, semper sed, enim Nam justo lorem, aliquam luctus, sodales et, semper sed, enim nAenean posuere ante ut neque. Morbi sollicitudin congue felis. Praesent turpis diam, iaculis sed, pharetra non, mollis ac, mauris. Phasellus nisi ipsum, pretium vitae, tempor sed, molestie eu, dui. Duis lacus purus, tristique ut, iaculis cursus, tincidunt vitae, risus. Sed commodo. *** sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed urna. . Duis convallis ultrices nisi. Maecenas non ligula. Nunc nibh est, tincidunt in, placerat sit amet, vestibulum a, nulla. Praesent porttitor turpis eleifend ante. Morbi sodales.nAenean posuere ante ut neque. Morbi sollicitudin congue felis. Praesent turpis diam, iaculis sed, pharetra non, mollis ac, mauris. Phasellus nisi ipsum, pretium vitae, tempor sed, molestie eu, dui. Duis lacus purus, tristique ut, iaculis cursus, tincidunt vitae, risus. Sed commodo. *** sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed urna. . Duis convallis ultrices nisi. Maecenas non ligula. Nunc nibh est, tincidunt in, placerat sit amet, vestibulum a, nulla. Praesent porttitor turpis eleifend ante. Morbi sodales.");
box.Paragraphs.Add(text2);

// Thêm hộp nổi vào trang
page.Paragraphs.Add(box);

// Lưu tệp PDF
doc.Save("multi-column.pdf");

Sau đây là ảnh chụp màn hình của tệp PDF nhiều cột được tạo bởi Aspose.PDF for .NET.

Tạo PDF nhiều cột C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.PDF for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài đăng này, bạn đã học cách tạo tệp PDF nhiều cột từ đầu bằng C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và tích hợp mã được cung cấp vào các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về .NET PDF API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm