Tạo Album ảnh trong Csharp

Một thực tế phổ biến là sử dụng album để lưu giữ ảnh, đặc biệt là một sự kiện cụ thể như đám cưới. Giờ đây, thế giới đã thay đổi rất nhiều và các bức ảnh kỹ thuật số đang được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh, chủ yếu được lưu giữ trên máy tính hoặc điện thoại thông minh và chỉ được in ra khi có nhu cầu. Do đó, các album ảnh kỹ thuật số đã xuất hiện. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách tạo album ảnh theo chương trình trong C#.

C# .NET API để tạo Album ảnh - Tải xuống miễn phí

Aspose.PDF dành cho .NET là một API mạnh mẽ được sử dụng để tạo và thao tác các tài liệu PDF. Vì chúng tôi sẽ tạo một album ảnh kỹ thuật số, chúng tôi sẽ sử dụng định dạng PDF cho nó, dễ dàng chia sẻ, in và mở ở mọi nơi. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF 

Các bước tạo Album ảnh trong C#

Sau đây là một số bước đơn giản mà chúng ta cần làm theo để tạo album ảnh kỹ thuật số của mình trong C#.

 • Đầu tiên, hãy tạo một album mới ở định dạng PDF.
 • Tải từng ảnh từ thư mục mong muốn.
 • Chèn từng hình ảnh vào album PDF.
 • Lưu album vào vị trí mong muốn.

Trong phần sau, chúng tôi sẽ chứng minh các lớp và phương thức nào được sử dụng để thực hiện từng bước tạo album ảnh trong C#.

Tạo Anbom Ảnh trong C#

Đây là cách bạn có thể tạo một album ảnh trong C#:

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo một album ảnh PDF trong C#.

// Tạo một album PDF mới
Document doc = new Document();

// Truy cập các tệp hình ảnh trong thư mục
string[] fileList = Directory.GetFiles(@"D:/images/");

foreach (String file in fileList)
{
  // Thêm một trang vào bộ sưu tập tài liệu
  var page = doc.Pages.Add();

  // Tải hình ảnh vào luồng
  FileStream imageStream = new FileStream(file, FileMode.Open);

  // Đặt lề để hình ảnh vừa vặn, v.v.
  page.PageInfo.Margin.Bottom = 0;
  page.PageInfo.Margin.Top = 0;
  page.PageInfo.Margin.Left = 0;
  page.PageInfo.Margin.Right = 0;
  page.CropBox = new Pdf.Rectangle(0, 0, 400, 400);

  // Tạo một đối tượng hình ảnh
  Image image1 = new Image();

  // Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập đoạn văn của phần
  page.Paragraphs.Add(image1);

  // Đặt luồng tệp hình ảnh
  image1.ImageStream = imageStream;
}

// Lưu album PDF
doc.Save("photo-album.pdf");

C# Photo Album Maker - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể tạo album ảnh của mình mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Đọc thêm về API

Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.PDF for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo album ảnh theo chương trình trong C#. Bạn có thể thêm bao nhiêu ảnh tùy thích vào album PDF của mình theo phương pháp được cung cấp. Điều này rất hữu ích khi bạn cần chia sẻ hoặc in album ảnh của mình.

Xem thêm