PSB, Photoshop Big, phần mở rộng tệp được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến đồ họa khổng lồ. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp PSB sang định dạng PDF, JPG hoặc PSD bằng ngôn ngữ lập trình Java. Hãy để chúng tôi đi qua các phần sau để khám phá chuyển đổi tệp PSB:

Trình chuyển đổi PSB sang PDF, JPG hoặc PSD – Cài đặt API Java

Aspose.PSD for Java API cung cấp các tính năng khác nhau để hoạt động với các tệp PSB. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng trên nhiều môi trường hệ thống và hệ điều hành nhờ sự hỗ trợ của nền tảng Java. Bạn có thể nhanh chóng tải xuống tệp JAR hoặc định cấu hình tệp đó trong các ứng dụng dựa trên Maven của mình từ Kho lưu trữ Aspose. Dưới đây là các cấu hình để thiết lập API trong môi trường của bạn:

Kho:

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-psd</artifactId>
    <version>20.9</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi PSB sang PDF theo lập trình bằng Java

Định dạng PDF là định dạng tài liệu cố định và là một loại thông tin đại diện đáng tin cậy. Bạn có thể chuyển đổi tệp PSB thành tài liệu PDF bằng các bước đơn giản sau:

 1. Chỉ định đường dẫn cho tệp PSB đầu vào
 2. Tải tệp PSB đầu vào
 3. Chuyển đổi tệp PSB sang PDF bằng PdfOptions

Các bước đơn giản này chuyển tệp PSB đầu vào sang định dạng PDF và bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ chi tiết cơ bản nào của tệp đầu vào hoặc đầu ra. Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi PSB sang PDF theo chương trình bằng Java:

// Chỉ định đường dẫn cho tệp PSB đầu vào
String sourceFileName = dataDir + "Simple.psb";
   
// Tải tệp PSB đầu vào 
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);     
    
// Chuyển đổi tệp PSB sang tệp PDF
image.save(dataDir + "Simple_output.pdf",new PdfOptions());

Chuyển đổi hình ảnh PSB sang JPG theo lập trình với Java

Đôi khi bạn có thể cần chuyển đổi tệp PSB thành hình ảnh JPG để xem trước dữ liệu và thông tin nhanh chóng. Bạn cần làm theo các bước sau để thực hiện chuyển đổi này:

 1. Tải tệp PSB đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng lớp JpegOptions
 3. Chuyển đổi tệp hình ảnh PSB sang JPG

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi tệp PSB thành hình ảnh JPG theo chương trình bằng Java:

// Chỉ định đường dẫn đầu vào cho tệp PSB    
String sourceFileName = dataDir + "Simple.psb";

// Tải tệp PSB đầu vào   
PsdLoadOptions options = new PsdLoadOptions();
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName, options);

// Khởi tạo đối tượng lớp JpegOptions
JpegOptions jpgoptions = new JpegOptions();
jpgoptions.setQuality(95);
    
// Chuyển đổi tập tin PSB sang JPG
image.save(dataDir + "Simple_output.jpg",jpgoptions);

Chuyển đổi định dạng PSB sang PSD bằng Ngôn ngữ Java

Mặc dù các định dạng tệp PSB và PSD có liên quan với nhau, nhưng vẫn có một số khác biệt giữa các định dạng tệp. Bạn có thể chuyển đổi tệp PSB sang PSD một cách nhanh chóng và hiệu quả với các bước được liệt kê bên dưới:

 1. Chỉ định đường dẫn cho tệp PSB đầu vào
 2. Tải tệp PSB đầu vào
 3. Khởi tạo phiên bản lớp PsdOptions
 4. Chuyển đổi tập tin PSB sang PSD

Các bước đơn giản này cho phép bạn xuất tệp PSB thành hình ảnh PSD với độ trung thực cao. Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi PSB sang PSD theo chương trình bằng Java:

// Chỉ định đường dẫn cho tệp PSB đầu vào
String sourceFileName = dataDir + "2layers.psb";
   
// Tải tệp PSB đầu vào    
PsdImage image = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);     

// Khởi tạo cá thể lớp PsdOptions
PsdOptions options = new PsdOptions();
options.setFileFormatVersion(FileFormatVersion.Psd);
    
// Chuyển đổi tập tin PSB sang PSD
image.save(dataDir + "ConvertFromPsb_out.psd",options);

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá cách xuất hoặc chuyển đổi tệp PSB. Cụ thể, chúng ta đã học cách chuyển đổi PSB sang PDF, JPG và PSD theo chương trình bằng Java. Tương tự như vậy, bạn có thể khám phá nhiều tính năng khác bằng cách khám phá Tài liệu API hoặc bằng cách thử Ví dụ về mã nguồn. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm